ERASMUS, Sycylia, SP Klucze 2022

FLIPPED CLASSROOM – LEKCJA ODWRÓCONA

FLIPPED CLASSROOM – LEKCJA ODWRÓCONA

 

Co to jest “flipped classroom”?

„Flipped classroom”  znane  jako „nauczanie odwrócone”  lub  „odwrócona klasa” to metoda polegająca na zmianie koncepcji lekcji.  

Tradycyjne zajęcia nie zawsze pozwalają nauczycielowi efektywnie dotrzeć ze swoim przekazem do wszystkich uczniów tak, aby mogli w sposób pełny przyswoić nową wiedzę.  Metoda „flipped classroom” to propozycja na uaktywnienie uczniów oraz stworzenie im możliwości do  przejęcia odpowiedzialności za proces uczenia się.

Jak to się zaczęło?

Początek metody miał miejsce w  USA i funkcjonuje  pod nazwą „flipped learning” lub  ”flipped classroom”. Pomysłodawcami takiego sposobu uczenia byli: Salman Khan (Khan Academy) oraz nauczyciele: Jon Bergman i Aaron Sams,  którzy początkowo nagrywali  swoje  prezentacje w formie filmików z myślą o uczniach, którzy nie mogli uczestniczyć w zajęciach. Jak się okazało, z takiej pomocy  korzystali również inni uczniowie.  „Flipped classrom” swoją popularność zawdzięcza głównie rozwojowi technologii.

Jak pracować metodą „flipped classroom”?

Klasyczna lekcja zdominowana jest przez wykład nauczyciela, który jest głównym źródłem informacji, zadaniem uczniów jest bierne słuchanie i robienie notatek.

Idea „odwróconej klasy” polega na zmianie tradycyjnego modelu lekcji, zaczynając od końca. Lekcja zaczyna się od pracy ucznia w domu, model odwrócony zakłada więc aktywność ucznia w zdobywaniu i przetwarzaniu wiedzy, co jest bardziej twórcze.

Nie chodzi o to, aby uczeń utrwalił wiadomości nabyte w czasie lekcji, ale przygotował się do lekcji na podstawie materiałów zaproponowanych przez nauczyciela.

Uczeń zapoznając się z nowym materiałem w domu, przed lekcją, przejmuje odpowiedzialność za proces zdobywania wiedzy. Robi to we własnym tempie, w swojskich warunkach, na własnych zasadach.

Zadaniem nauczyciela jest przygotowanie i udostępnienie uczniom materiałów dotyczącej planowanej lekcji. Może to być film, artykuł, quiz, prezentacja lub zadanie interaktywne.

Podczas lekcji następuje ugruntowanie i sprawdzenie wiedzy, jest czas na zadawanie pytań, praktyczne, angażujące  ćwiczenia, a także na informację zwrotną. Przed lekcją uczniowie są już do niej merytorycznie przygotowani, podczas zajęć wdrażają posiadaną wiedzę w praktycznych działaniach: ćwiczeniach, dyskusji, rozwiązywaniu konkretnych problemów na różnych przykładach.

Etapy „odwróconej lekcji ”

  • Nauczyciel przed planowaną lekcją przygotowuje materiał ze wskazówkami dotyczącymi planowanego  Etap ten jest niezwykle ważny, nauczyciel musi tak dobrać materiał dla ucznia, aby ten mógł samodzielnie przyswoić nowe treści.
  • Uczniowie po otrzymaniu materiałów dydaktycznych mają za zadanie szczegółowo się z nimi zapoznać. Sami indywidualnie wyznaczają czas i miejsce nauki w taki sposób, aby były one jak najbardziej komfortowe i sprzyjały efektywnej pracy. Uczniowie powinni sporządzać notatki oraz pytania dotyczące materiału. Mają możliwość do wielokrotnego wracania do filmu, czy prezentacji, co pozwala na pełniejsze zrozumienie zagadnienia.
  • Praca na lekcji polega na usystematyzowaniu wiedzy poprzez aktywne metody pracy, uporządkowanie informacji oraz zaangażowanie uczniów w praktyczne ćwiczenia.

Co możemy zyskać stosując metodę „flipped classroom”?

Uczniowie zyskuję nową możliwość pracy w wybranym przez siebie czasie i w odpowiednim dla nich tempie. Metoda uczy ich jak się uczyć, samodzielności, umiejętności wyszukiwania informacji, krytycznego myślenia. Uczniowie rozwijają w sobie umiejętności cyfrowe niezbędne do funkcjonowania w przyszłości, kreatywność, myślenie zadaniowe, współpracę w zespołach. W trakcie lekcji nauczyciel może wykorzystać  czas na aktywizację uczniów.

Metoda Flipped Classroom została zaprezentowana podczas szkolenia „Student-centered Classroom: teachers as promoters of active learning”  zorganizowanego  przez szkołę Europass Teacher Academy z Włoch w ramach  projektu “Innowacje pedagogiczne kluczem do nowoczesnej edukacji” w programie Erasmus + Mobilność kadry edukacji szkolnej – akcja KA1.

Aneta Miszczyńska

 

Warto obejrzeć:

https://www.youtube.com/watch?v=iQWvc6qhTds

https://www.youtube.com/watch?v=wAME_OvYBqQ

 

1