OGŁOSZENIE – KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY I

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach, ogłasza zapisy do szkoły dzieci urodzonych w 2012r.

Do zapisu należy zgłosić się w sekretariacie szkoły z metryką urodzenia dziecka /metryka do wglądu/ i wypełnioną kartą zgłoszenia dziecka, w dniach 01.03. – 22.03.2019r.

Kartę zgłoszenia dziecka można pobrać w sekretariacie szkoły lub przedszkola oraz ze strony internetowej szkoły www.sp-klucze.pl .

 

 

Klucze, dn.26.02.2019r.

 

Do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KLUCZACH NA ROK SZKOLNY 2019/2020