PROCEDURA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KLUCZACH

Szanowni Rodzice i Opiekunowie

Prosimy zapoznać się z PROCEDURĄ FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. JANA PAWŁA II W KLUCZACH obowiązującą od 1 września 2020 r.

 

Procedura funkcjonowania SP w Kluczach od 1 września 2020 r.

Procedura na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2

 

Informujemy, iż każdy rodzic/opiekun jest zobowiązany do uzupełnienia załącznika nr 2 i dostarczenia go do szkoły do piątku, 4. września 2020r.

Dokument można pobrać ze strony internetowej (plik do pobrania poniżej) lub na portierni w szkole.

Uzupełniony dokument może zostać przekazany wychowawcy przez ucznia w środę na lekcji wychowawczej lub można zostawić na portierni szkolnej.

Plik do pobrania:

Załącznik nr 2 do procedury – Oświadczenie i zgody