Opłaty za obiady

OGŁOSZENIE

 

Opłaty za obiady na m-c marzec 2021 przyjmujemy

od  10 – 22 luty 2021r.,

przy wejściu głównym do szkoły po dezynfekcji rąk wchodząc w maseczce zasłaniającej usta i nos.

W godz. 7.30 – 8.30 oraz 14.00 – 15.00, ewentualnie po umówieniu telefonicznym (wew. 27).

                  

Cena jednego obiadu 3,50zł

23 dni x 3,50zł = 80,50

                                                         

Termin uiszczania opłat za posiłki ustala się z góry od 10-ego do 20-ego na miesiąc następny, ( w trakcie trwania pandemii termin może ulec zmianie).

W przypadku nieobecności ucznia w szkole możliwe jest dokonanie odpisu, przy czym fakt nieobecności należy zgłosić co najmniej dzień wcześniej lub najpóźniej do godziny 8.30 w dniu nieobecności dziecka w szkole  (w razie choroby).                     Wycieczki zbiorowe tydzień wcześniej.                                                               

Opłata podlega zwrotowi w wysokości iloczynu liczby dni nie korzystania z posiłku  i wysokości opłaty za dany posiłek. W przypadku braku zgłoszenia kwota nie jest zwracana.

Uczniowie, którzy nie zapłacą w terminie zostają skreśleni z listy i nie będą wpuszczeni na obiad od nowego miesiąca. W razie odpisów w danym miesiącu uczniowie, którzy zostali skreśleni z listy mogą je wykorzystać zaraz na początku nowego miesiąca lub dostać zwrot pieniędzy.

 

Wszelkie informacje udzielane są pod nr tel. 32 642 85 19 wew. 27.

 

UWAGA:

W związku z wytycznymi GIS, MEN i MZ dotyczącymi funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, prosimy stosować się do w/w zasad!