Opłaty za obiady

OGŁOSZENIE

 

Płatność za obiady (klasy 1 – 3) przyjmujemy

od 10-ego do 20 maja 2021 za miesiąc maj i czerwiec
przy wejściu głównym.

W miesiącu maju jest 17 obiadów.

W miesiącu czerwcu jest 15 obiadów.

Każdy uczeń ma indywidualnie obliczoną kwotę, którą wychowawcy klas wyślą rodzicom na dziennik elektroniczny.

Obiady będą wydawane do 23 czerwca 2021 roku (środa).