Dziękujemy za udział w głosowaniu

Informujemy, ż głosowanie na LOGO projektu „Democracy Begins at Home” dobiegło końca. 

Autorom projektów gratulujemy pomysłu i zdolności 🙂 Każde logo zostało nagrodzone oceną celującą.

Dziękujemy wszystkim głosującym za zaangażowanie.

Najwięcej głosów zdobył projekt Julii Kaczmarczyk. Zostanie wysłany do naszych partnerów z Grecji, Turcji, Portugalii i Włoch.

1.

2.

 

3.

 

4.

 

5.