Opłaty za obiady

OGŁOSZENIE

Zapisy na obiady i płatność za wrzesień 2021r.

przyjmujemy od 30 sierpnia 2021r. do 3 września 2021r.

Uczniowie, którzy nie zapiszą się w w/w terminie mogą korzystać z obiadów dopiero od października 2021r.
(zapisy i wpłaty za miesiąc październik uiszczamy
od 10.09.2021 – 20.09.2021 w godz. 7.30 – 8.30 oraz 14.00 – 15.00,

ewentualnie po umówieniu telefonicznym (wew. 27).

Opłaty za obiady będą zbierane w przedsionku przy wejściu głównym do szkoły po dezynfekcji rąk wchodząc w maseczce zasłaniającej usta i nos.

Obiady będą wydawane od 6 września 2021r.

Cena jednego obiadu 3,50zł

19 dni x 3,50zł = 66,50 zł za wrzesień

W razie pytań proszę dzwonić pod nr 32 642 85 19 wew. 27

 

Termin uiszczania opłat za posiłki ustala się z góry od 10-ego do 20-ego na miesiąc następny.

W przypadku nieobecności ucznia w szkole możliwe jest dokonanie odpisu, przy czym fakt nieobecności należy zgłosić co najmniej dzień wcześniej lub najpóźniej do godziny 8.30 w dniu nieobecności dziecka w szkole (w razie choroby).

Wycieczki zbiorowe zgłaszane są tydzień wcześniej.

 

Wszelkie informacje udzielane są pod nr tel. 32 642 85 19 wew. 27.

Opłata podlega zwrotowi w wysokości iloczynu liczby dni nie korzystania z posiłku i wysokości opłaty za dany posiłek. W przypadku braku zgłoszenia kwota nie jest zwracana.

Uczniowie, którzy nie zapłacą w terminie zostają skreśleni z listy i nie będą wpuszczeni na obiad od nowego miesiąca. W razie odpisów w danym miesiącu uczniowie, którzy zostali skreśleni z listy mogą je wykorzystać zaraz na początku nowego miesiąca lub dostać zwrot pieniędzy.

 

UWAGA:

W związku z wytycznymi GIS, MEN i MZ dotyczącymi funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, prosimy stosować się do w/w zasad!