Kalendarz roku szkolnego 2020/21

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

1.IX.2020                                rozpoczęcie roku szkolnego

 

23.XII.2020 – 1.I.2021            zimowa przerwa świąteczna

 

15.02.2021 – 28.02.2021     ferie zimowe

 

01.04. – 06.04.2021               wiosenna przerwa świąteczna

 

25.06.2021                                zakończenie zajęć dydakt-wych.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

(egzaminy ósmoklasisty)

 piątek po Bożym Ciele

 

Dni otwarte: