Kalendarz roku szkolnego 2020/21

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

1.IX.2020                                rozpoczęcie roku szkolnego

 

23.XII.2020 – 1.I.2021            zimowa przerwa świąteczna

 

03.01.2021 – 17.01.2021     ferie zimowe

 

01.04. – 06.04.2021               wiosenna przerwa świąteczna

 

25.06.2021                                zakończenie zajęć dydakt-wych.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

Egzaminy ósmoklasisty: 25 – 27 maja 2021

 piątek po Bożym Ciele: 4 czerwca 2021