Kalendarz wydarzeń 2018/19

Kalendarz wydarzeń 2018/19

 

Data

(dzień/

miesiąc)

 

Wydarzenie

 

Odpowiedzialni

03.IX.2018 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 20108/19 Dyrektor,

M. Smaruj, A. Banach

M. Curyło

 

W TRAKCIE CAŁEGO ROKU SZKOLNEGO

 

I półrocze Projekt we współpracy ze Stowarzyszeniem „Niezapominajka” – „Uczniowska Akademia Programowania” A. Rybak
Cały rok szkolny Sekcja pływacka G. Ładoń
Cały rok szkolny Konkurs szkolny „Sportowiec Roku” G. Ładoń
Cały rok szkolny Rozgrywki o Puchar Szkolny w Tenisie Stołowym oraz Badmintonie G. Ładoń

 

Cały rok szkolny Udział w akcji „Trzymaj formę” Nauczyciele w-f
Cały rok szkolny Udział w akcji „Komponent owocowo-warzywny, szklanka mleka” Dyrekcja
Cały rok szkolny Konkurs szkolny „Klasa na medal” Samorząd Uczniowski
Cały rok szkolny Udział w akcji społecznej Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” W. Deptalska

M. Wrońska

M. Dyduch

Cały rok szkolny Udział w akcji „Odblaskowa szkoła” J. Barczyk, I. Antos

A. Góźdź

Cały rok szkolny Udział w Akcji „Akademia Puchatka” A. Szarek, I. Antos

A. Konieczniak

Cały rok szkolny „Wielki Sprawdzian” – ogólnopolski projekt edukacyjny „Lepsza Szkoła” Nauczyciele

 

Cały rok szkolny Udział w kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. M. Pilch-Kocjan
Cały rok szkolny Zbiórka plastikowych nakrętek dla Hospicjum  w Krakowie. M. Pilch-Kocjan
Cały rok szkolny Prowadzenie SKO – Szkolnej Kasy Oszczędności M. Wrońska

A. Rybak

jesień X-XI

wiosna III-IV

Zbiórka elektrośmieci J. Barczyk

A. Szarek

Cały rok szkolny Zbiórka nakrętek i makulatury dla Grzesia i Jasia Samorząd Uczniowski,

Szkolny Klub Wolontariatu „Niezapominajka”

Nauczyciele I-III

Cały rok szkolny Kącik Doradcy Zawodowego M. Dyduch

R. Zawisz

2 w ciągu roku szkolnego Szkolny Konkurs SKO M. Wrońska

A. Rybak

Według potrzeb Biblioterapia R. Zawisz
Cały rok szkolny Kontynuacja i wprowadzenie klasy sportowej G. Ładoń, P. Krawczyk
Cały rok szkolny Kontynuacja i prowadzenie innowacji z języka angielskiego. Projekt naukowy „Think, solve and win” E. Kulawik

D. Majcherkiewicz,

Cały rok szkolny Realizacja projektu „Innowacje pedagogiczne kluczem do sukcesu” w ramach Programu Erasmus+ Edukacja Szkolna M. Dziura,

A. Miszczyńska,

M. Wrońska

Cały rok szkolny Spółdzielnia Uczniowska „Ananas” M. Nowak, D. Mrówka,

M. Pilch – Kocjan

Cały rok szkolny Szkolny Klub Wolontariatu „Niezapominajka” M. Jurczyk, A. Szarek, M. Nowak, M. Dyduch

M. Pilch-Kocjan

Cały rok szkolny Współpraca z Ukrainą, ze szkołą w Tarnpolu M. Dziura

A. Miszczyńska

Cały rok szkolny Prowadzenie szkolnej strony internetowej M. Wrońska

S. Kloc

Cały rok szkolny Współpraca polsko – niemiecka, wymiana młodzieży P. Feledyk, V. Auguścik,

D. Mrówka

Cały rok szkolny Projekt angielsko – niemiecki, krótka forma teatralna P. Feledyk

V. Auguścik

Cały rok szkolny Konkurs na najbardziej oczytanego małolata U. Świercz

R. Zawisz

Cały rok szkolny Przygotowanie uczniów do egzaminu DSD Nauczyciele języka niemieckiego
Cały rok szkolny Konkurs na najpiękniejszy zeszyt lektur dla klas I – III Wychowawcy klas

U. Świercz, R. Zawisz

Cały rok szkolny Facebook Szkoły A. Krzyżak

J. Bokalska-Rajba

Cały rok szkolny Prowadzeni Chóru Szkolnego M. Smaruj
Cały rok szkolny Realizacja innowacji pedagogicznej „Discover English Speaking World” A. Miszczyńska
Cały rok szkolny Projekt eTwinning „Travelling with Superheroes” A. Miszczyńska
Cały rok szkolny Realizacja projektu „English 4 Fun” – we współpracy ze Stowarzyszeniem „Niezapominajka” A. Miszczyńska
Cały rok szkolny Organizacja szkolnych konkursów języka angielskiego w ramach projektów i innowacji pedagogicznej A. Miszczyńska
Cały rok szkolny Realizacja projektu „Klucze do sukcesu” Dyrekcja

Nauczyciele

Cały rok szkolny Udział w programie „Być jak Ignacy” M. Madajewska-Pandel
Cały rok szkolny Koło Naukowe M. Madajewska-Pandel
Jesień – zima Dokarmianie ptaków M. Madajewska-Pandel

Nauczyciele I-III

Jesień

Wiosna

Budki lęgowe dla ptaków M. Madajewska-Pandel
 

WRZESIEŃ

 

  Wprowadzenie zmian w statucie Dyrektor
  Opracowanie Rocznego Planu Pracy Szkoły M. Wrońska, A. Szarek

E. Grzanka

A. Witkowska – Osuch

  Opracowanie Planu Ewaluacji A. Barczyk

M. Madajewska-Pandel

I. Boruń

  Inwentaryzacja i wypożyczenie podręczników U. Świercz

R. Zawisz

8.IX Rajd Pustynny M. Dziatłowicz
17.IX Klasowe zebrania z rodzicami Wychowawcy
  Wybory do władz Samorządu Uczniowskiego Samorząd Uczniowski

 

  Inauguracja sportowego roku szkolnego – biegi przełajowe. Nauczyciele wychowania fizycznego
  Sprzątanie Świata, udział w akcji „Drugie życie odpadów” Dyrektor, M. Pandel

Wychowawcy klas

  Sadzenie krokusów Nauczyciele I-III
  I Gra Miejska E. Kulawik
27.IX Olimpiada Matematyczna Juniorów A. Witkowska – Osuch
28.IX VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia D. Cichoń, E. Grzanka

J. Barczyk

A. Witkowska – Osuch

28.IX Dzień Chłopaka (30 września 2017 – niedziela) Wychowawcy klas
 

PAŹDZIERNIK

 

1.X I Rajd Pamięci Oddziału „Surowiec” P. Krawczyk, M. Curyło

M. Dziatłowicz

M. Myszewska

6.X Zbiórka krwi M. Dyduch, M. Nowak

J. Bokalska-Rajba

  Ślubowanie Klas Pierwszych.

 

XVI Galeria Pierwszaka 

Wychowawca klasy I –

A. Konieczniak, I. Antos

A. Szarek

  Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej M. Smaruj, M. Nowak

I. Boruń

15.X Konkurs Języka Angielskiego „Spelling Bee” A. Miszczyńska

M. Wrońska

  Uroczysty apel z okazji Dnia Patrona Szkoły M. Smaruj, M. Nowak

I. Boruń

  Małopolskie Konkursy Kuratoryjne Nauczyciele przedmiotów
  Ogólnopolska Olimpiada języka Angielskiego

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego

Szkolne etapy powiatowych konkursów j. ang.

A. Miszczyńska, E. Kulawik

D. Majcherkiewicz

25.X Wojewódzki Konkurs Wiedzy Biblijnej

 

Ks. P. Stanisz
  Sadzenie żonkili „Pola Nadziei” M. Pilch – Kocjan
  Wszystkich Świętych – porządkowanie miejsc pamięci narodowej Wychowawcy klas

M. Jurczyk (wolontariat)

X Europejski Dzień Języków obcych

Szkolny konkurs języka niemieckiego

V. Auguścik, P. Feledyk,

D. Majcherkiewicz

D. Mrówka

  Konkurs SKO M. Wrońska

A. Rybak

  Zbiórka papieska „Dzieło Nowego Tysiąclecia” M. Nowak, K. Szeląg
  Zajęcia otwarte dla przedszkolaków M. Madajewska-Pandel
  Powiatowy konkurs plastyczny „Jesień w lesie grzyby niesie” J. Barczyk
  Kiermasz taniej książki z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych U. Świercz, R. Zawisz
  Warsztaty przyrodnicze – Odnowa bioróżnorodności ekosystemów zurbanizowanych J. Bokalska -Rajba
  Udział w Ogólnopolskim Konkursie „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków” A. Ziaja

S. Pilarczyk

X/XI Święto Witaminek – klasy I-III A. Ziaja

S. Pilarczyk

X/XI Zbiórka karmy dla zwierząt do Schroniska „Rafik” M. Madajewska-Pandel

Samorząd klasowy I-III

X/XII I Gminny Konkurs Biologiczny Wiedzy o Ciele Człowieka dla klas VIII J. Bokalska-Rajba
X/XI OMG – Olimpiada matematyczna A. Witkowska-Osuch
X-XII Udział w akcji „Szlachetna Paczka” SU, Wolontariusze

W. Deptalska

M. Kwaczyńska-Dyduch

E. Maryszewska- Polan

 

LISTOPAD

 

  Konkurs Pieśni Żołnierskiej i Legionowej w Bydlinie M. Smaruj
XI.2018

I.2019

Udział w konkursie „Z ortografią na co dzień”, „Z poprawną polszczyzną na co dzień” A. Szarek, I. Boruń

A. Barczyk

  Obrzędy Andrzejkowe – wróżby i zabawy.

Dyskoteka Andrzejkowa.

Wychowawcy klas

Samorząd Uczniowski

  Akademia z okazji Święta Niepodległości M. Jurczyk, M. Smaruj

M. Myszewska

  Udział w akcji „Góra Grosza” – zbiórka pieniędzy Samorząd Uczniowski I-III, IV-VIII, gimnazjum
  Konkurs recytatorski I. Boruń,

A. Barczyk

 

GRUDZIEŃ

 

5.XII Międzynarodowy Dzień Wolontariusza M. Dyduch

M. Jurczyk

  Mikołajki szkolne Samorząd Uczniowski

Wychowawcy klas

  Wigilia dla zwierząt ze Schroniska „Rafik” M. Madajewska – Pandel
14.XII Dzień Otwarty Dyrektor

Wychowawcy klas

Nauczyciele

  Wigilijno –  świąteczne spotkania klasowe Wychowawcy klas
  Szkolne jasełka Z. Ziaja, S. Pilarczyk,

M. Smaruj, A. Barczyk

  Przystąpienie uczniów klas III do próbnych egzaminów gimnazjalnych A. Witkowska-Osuch

A. Barczyk, I. Boruń

  Wykonanie stroików na kiermasze, klasy I-III Nauczyciele I-III
XII Kartka dla Seniora i odwiedziny w Domu Seniora w Jaroszowcu Szkolny Klub Wolontariatu

M. Jurczyk

M. Dyduch

M. Smaruj

  Dekoracje świąteczne – korytarz górny

Dekoracje świąteczne – korytarz F górny i dolny

E. Molenda

Wychowawcy I-III

XII/I Udział w Powiatowym konkursie recytatorskim klasy I – III A. Szarek
XII/I Święta w Bullerbyn. Konkurs znajomości lektury „Dzieci z Bullerbyn” Wychowawcy klas  III

U. Świercz, R. Zawisz

 

ROK 2019

 

STYCZEŃ

  Orszak Trzech Króli Ks. Paweł Stanisz
  Udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy Świetlica szkolna
  Udział w warsztatach z j. angielskiego Euroweek dla uczniów klas IV-VI. A. Miszczyńska

M. Wrońska

21. i 22. I Dzień Babci i Dziadka Wychowawcy klas I-III
  Zabawa karnawałowa dla klas I-III

Dyskoteka karnawałowa dla klas IV-VII i oddziałów gimnazjalnych

Samorząd Uczniowski I-III

Sylwia Pilarczyk

Wychowawcy klas

  Gminny Konkurs Języka Niemieckiego „Dach-Landeskunde” V. Auguścik, P. Feledyk

D. Mrówka

  Szkolny Konkurs „Scrabble po niemiecku” V. Auguścik, P. Feledyk

D. Mrówka

  Szkolny Konkurs Matematyczny 6 dla klas IV-VII Nauczyciele matematyki
I – III Konkursy plastyczne Nauczyciele I-III
I – IV Konkurs ortograficzny klas II – III, „Mały Mistrz Ortografii Powiatu Olkuskiego” A. Konieczniak, J. Barczyk

A. Ziaja

I – IV Konkurs „OMNIBUS – wiem wszystko” – konkurs powiatowy A. Ziaja, I. Antos
 

LUTY

 

  Dzień Bezpiecznego Internetu Nauczyciele informatyki
  Poczta Walentynkowa Samorząd Uczniowski
  Konkurs czytelniczy – etap szkolny R. Zawisz
  Powiatowy Mistrz Pięknego czytania kl. VII, VIII, III gimnazjum R. Zawisz
  Mistrz ortografii R. Zawisz

N-le języka polskiego

 

II – III Konkurs matematyczny „Dexter” M. Pilch – Kocjan

 

II – III Turniej Wiedzy „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” A. Rybak
 

MARZEC

 

  Udział w ogólnopolskim konkursie języka angielskiego „Big Challenge” M. Wrońska
8. III Klasowy Dzień Kobiet Wychowawcy
9.III Zbiórka krwi M. Dyduch, M. Nowak

J. Bokalska-Rajba

  Turniej naukowy Nauczyciele zespołu

matem.-przyrodn.

11-15.III Warsztaty YouthMaster dla klas VIII i III gimnazjum D. Majcherkiewicz
11.III V Wojewódzki konkurs plastyczno – informatyczny „Wielkanocna Kartka Świąteczna ks. P. Stanisz
21.III Wybory Miss i Mistera Oddziałów Gimnazjalnych. Mini  Playback Show. Samorząd Uczniowski
  Pierwszy Dzień Wiosny – korowód ulicami Klucz z Marzanną Samorząd Uczniowski

Wychowawcy klas

 I-III, A. Ziaja

  Egzamin DSD V. Auguścik, P. Feledyk

D. Mrówka

  Konkurs poprawnej polszczyzny I. Boruń

A. Barczyk

  I Gminne Dyktando z języka angielskiego dla uczniów klas młodszych A. Miszczyńska

D. Majcherkiewicz

M. Wrońska

  Czytanie ze zrozumieniem „Rozumiem to, co czytam. Czytam to, co rozumiem” A. Szarek
  Udział w konkursie  „Mat-eko Eko-mat” M. Madajewska-Pandel

J. Bokalska-Rajba

  Szkolny konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych D. Majcherkiewicz

E. Kulawik

  Szkolny Dzień Profilaktyki M. Dyduch

W. Deptalska

31.III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny i Literacki „Męka Pańska w oczach dzieci i młodzieży” Ks. P. Stanisz
III/IV Udział w konkursie „Kangur”

Organizacja konkursu „Kangur” w szkole

A. Rybak, D. Cichoń

Wychowawcy klas III

III/IV Dzień Otwarty dla przedszkolaków.

Zajęcia komputerowe – lekcja otwarta dla 6-latków.

Wychowawcy klas I-III
 

KWIECIEŃ

 

05.IV Dzień Otwarty Dyrektor

Wychowawcy klas

Nauczyciele

  Wykonanie ozdób świątecznych na kiermasz Nauczyciele I-III
  Dzień Ziemi – korowód

 

A. Szarek

Samorząd Uczniowski I-III

  Ogólnopolski Konkurs „Panda” C. Adamek
10-12.IV Egzaminy gimnazjalne dla klas III Dyrektor
15-17.IV Egzaminy ósmoklasisty Dyrektor
  Zbiórka zużytych telefonów komórkowych M. Madajwska-Pandel

Samorząd Uczniowski I-III

  Rajd wiosenny M. Madajwska-Pandel
  Kartka dla Seniora i odwiedziny w Domu Seniora w Jaroszowcu Szkolny Klub Wolontariatu

M. Jurczyk

M. Dyduch

M. Smaruj

  Konkurs czytelniczy z języka angielskiego E. Kulawik

D. Majcherkiewicz

  Szkolny Konkurs SKO M. Wrońska

A. Rybak

  Mistrzostwa Szkoły w pływaniu Nauczyciele wych.-fiz.

G. Ładoń

 

MAJ

 

  Konkurs wiedzy o Konstytucji 3 Maja M. Myszewska

A. Banach

  Przepływamy Kanał La Manche Nauczyciele  w-f
  Powiatowy Konkurs Przyrodniczy dla klas III gim A. Krawiec

A. Krzyżak

J. Bokalska-Rajba

  Dyktando o Pióro Dyrektora Szkoły Wychowawcy klas IV – VIII
  Powiatowy Konkurs Chemiczny A. Krawiec
V XI Gminny Konkurs z języka angielskiego „Poznajemy Wielką Brytanię” A.  Miszczyńska
  Powiatowy Konkurs Matematyczny (I LO w Olkuszu) A. Grzanka

A. Witkowska-Osuch

15.V Święto Polskiej Niezapominajki

V Dyktando o Pióro Wójta Gminy Klucze

M. Madajewska- Pandel

E. Molenda

M. Jurczyk

A. Nowakowska

  Warsztaty języka angielskiego w Londynie D. Majcherkiewicz
V Powiatowy Konkurs Plastyczny dla klas I-III U. Świercz
V/VI Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Rodziny – Klasowe spotkania z rodzicami Wychowawcy klas
V/VI Konkurs pięknego czytania dla klas I-III U. Świercz, R. Zawisz
V/VI Egzamin na kartę rowerową A. Rybak
V/VI Spotkania uczniów klas III z nauczycielami i wychowawcami klas IV – przyg. Do kolejnego etapu nauczania Nauczyciele I-III

Szkolne konkursy przedmiotowe:

  Super Chemik A. Krawiec
  Super Fizyk A. Krzyżak
  Najwybitniejszy Humanista I. Boruń

A. Barczyk

  „Use Your Wit” D. Majcherkiewicz

E. Kulawik

  Super Biolog J. Bokalska-Rajba
  Supergermanista Nauczyciele germaniści
  Konkurs kaligraficzny

Konkurs poetycki

Nauczyciele języka polskiego
  Przepływamy Kanał La Manche Nauczyciele wychowania-fizycznego
  Znakomity Matematyk Nauczyciele matematyki

 

  Szkolny Konkurs Recytatorski A. Barczyk, I. Boruń

A. Rutkowska

 

CZERWIEC

 

  VIII Piknik Rodzinny Dyrekcja

M. Pilch-Kocjan,

G. Ładoń

Nauczyciele wych.-fiz.

  Konkurs „Tangramy” – podczas Pikniku Rodzinnego A. Grzanka

A. Witkowska-Osuch

1.VI Obchody Dnia Dziecka i Sportu Szkolnego Nauczyciele wychowania fizycznego

Wychowawcy klas

  Konkurs na Kronikę SKO M. Wrońska

A. Rybak

  Pożegnanie klas III gimnazjum

 

Pożegnanie klas VIII

I. Boruń

A. Barczyk

C. Adamek

M. Myszewska

21.VI Zakończenie roku szkolnego 2018/19. Dyrektor

Wychowawcy klas

2.IX.2019 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20. Wychowawcy klas