Samorząd Uczniowski

 

Czym się zajmuje Samorząd Uczniowski?

  • SU  reprezentuje całą społeczność uczniowską.
  • SU odpowiedzialny jest za organizowanie  konkursów  i imprez szkolnych.
  • SU współpracuje z Dyrekcją Szkoły i Radą Pedagogiczną.
  • SU  współpracuje również z samorządami klasowymi

dzieci-su

Samorząd Uczniowski jest organizacją obejmującą całą społeczność uczniowską, powołaną przez uczniów i dla uczniów.

 

Przedstawiciele SU reprezentują  wszystkich uczniów, ściśle współpracują z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym.

 

Wszyscy uczniowie w demokratycznych wyborach decydują, kto ma ich reprezentować w SU.


SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/20

Przewodniczący/a: 

Zastępca: 

 

Stali członkowie SU:

 

 

Opiekunowie:

Dariusz Zub

Małgorzata Curyło

 


Działania Samorządu Uczniowskiego

 

Klasa na medal – za co punkty


Rok szkolny 2018/19

 


Rok szkolny 2017/18

Nasi Najlepsi Uczniowie

KLASA NA MEDAL

medal 

 

KLASA NA MEDAL oraz NASI NAJLEPSI UCZNIOWIE

 

 

 

Szlachetna Paczka – Relacja z wręczenia paczki Rodzinie

Szlachetna Paczka! Dziękujemy!!

Niezwykły Gość…

SAMORZĄD UCZNIOWSKI WSPIERA AKCJĘ SZLACHETNA PACZKA

Samorząd Uczniowski ogłasza zbiórkę gier planszowych …


Rok szkolny 2016/17

NASI NAJLEPSI – podsumowanie roku 2016/17

Miss i Mister Szkoły 2017!! Mini Playback Show!!

ZBIÓRKA MAKULATURY

KLASA NA MEDAL oraz NASI NAJLEPSI UCZNIOWIE

GÓRA GROSZA

Szlachetna Paczka

Niezwykły Gość

 

Cała Polska czyta Mikołajowi

Szlachetna Paczka