Świetlica

Świetlica  szkolna w  Szkole  Podstawowej  im. Jana  Pawła II   w  Kluczach

jest  czynna:

7.30 – 15.30

20161114_133810-1-1

 

Wychowawcy:

Adriana Nowakowska

Dariusz Zub

Martyna Smaruj

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

Świetlica  jako  wewnątrzszkolna  instytucja wychowawcza  wspomaga  i uzupełnia  pracę  szkoły  we  wszystkich  jej  zakresach opieki ,  oddziaływania  wychowawczego  oraz  poczynań  dydaktycznych.

Pracę  świetlicową  charakteryzuje duża  rozmaitość  ,  widoczna  nie  tylko  w  organizacji  procesu  wychowawczego, lecz  także  w  jego  treści.

Praca  świetlicowa  charakteryzuje  się  bogactwem  i  różnorodnością  form. To  stanowi  jej  atrakcyjność  i  odmienność z dydaktyczną  pracą  szkoły.

Przy  doborze treści  zajęć  kierujemy  się  dążeniem  do  wszechstronnego  rozwoju  dzieci, udostępniając  im  różne  dziedziny  aktywności:

–  ruchowo-sportowej

– artystycznej

– technicznej

– intelektualno- kulturowej

– społeczno-organizacyjnej

Ulubioną  przez  dzieci  formą  zajęć  w  świetlicy są  zabawy  i  gry  skoczne, które  bawią, uczą  refleksu , orientacji  oraz  szybkiego  reagowania  na  bodźce  akustyczne, wzrokowe  czy  sytuacyjne. Mają  też  istotne  znaczenie  dyscyplinujące. Najprostszą  formą  zabaw  skocznych  są  swobodne  ruchy zabawowo  naśladowcze, fantazyjne, podskoki , przeskoki.  Do  zajęć  tych  wykorzystujemy  siłownię  , salę  korekcyjną , salę zabaw „Radosna Szkoła”, a w okresie letnim i wiosennym plac szkolny.

Zabawy i  gry  ruchowe  organizowane są, aby  umożliwić  dzieciom  kontakt  ze  świeżym  powietrzem, usprawnić  układy  i  narządy  zewnętrzne. Organizujemy  je  na  boiskach  szkolnych. Mamy   grupę  chłopców  , którzy  chętnie  grają  w  piłkę  nożną.

Ruch  przy  muzyce:  ta  forma  zabaw   muzycznych  jest  dzieciom  najbliższa . Chętnie  tańczą  bez  względu  na  rodzaj  muzyki  (nowoczesna , klasyczna, towarzyska)

Rysowanie , malowanie , wycinanka , haft , szycie itp. – te formy  działań plastycznych prowadzone w świetlicy  służą rozwijaniu  sprawności  manualnych , wyobraźni twórczej , poczucia  estetyki  i  piękna.

Dzieci  mogą  liczyć  ze  strony  nauczycieli  nie  tylko  na  zabawę  ,lecz  także na pomoc  dydaktyczną  jaką  jest  odrabianie  lekcji.