Nauczyciele

GRONO PEDAGOGICZNE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Dyrektor szkoły

 • mgr Marta Dziura – martadziura111@gmail.com

Wicedyrektor szkoły

 • mgr Anna Konieczniak – ania.konieczniak1@gmail.com

Edukacja wczesnoszkolna

 • mgr Ilona Antos – antosilona2@gmail.com
 • mgr Anna Góźdź – anna.gozdz100@gmail.com
 • mgr Patrycja Mendrek – mendrek.patrycja@gmail.com
 • mgr Magdalena Krzynówek – magdalenakrzynowek@gmail.com
 • mgr Ewelina Maryszewska-Polan – emaryszewskapolan@gmail.com
 • mgr Adriana Nowakowska – adriana.nowakowska78@gmail.com
 • mgr Sylwia Pilarczyk – pilarczyk.sylwia.sp@gmail.com
 • mgr Marzena Pilch-Kocjan – m.pilchkocjan@gmail.com
 • mgr Agnieszka Szarek – agnieszka7szarek@gmail.com
 • mgr Anna Ziaja – ziajaanna48@gmail.com

Język polski

 • mgr Anna Barczyk – ania.barczyk267@gmail.com
 • mgr Iwona Boruń – iwonaborunxx@gmail.com
 • mgr Magdalena Jurczyk – magdalena.jurczyk@poczta.fm
 • mgr Anna Konieczniak – ania.konieczniak1@gmail.com

Język angielski

 • mgr Marta Dziura – martadziura111@gmail.com
 • mgr Paweł Feledyk – feledyk@gmail.com
 • mgr Danuta Majcherkiewicz – kasiamajcherkiewicz@gmail.com
 • mgr Aneta Miszczyńska – miszaneta@gmail.com

Język niemiecki

 • mgr Marzanna Walnik
 • mgr Paweł Feledyk – feledyk@gmail.com
 • mgr Mariola Wrońska – mariola.wronska@interia.pl

Język rosyjski

 • mgr Marta Dziura – martadziura111@gmail.com
 • mgr Ewa Majewska-Kłoda – ewamkloda@wp.pl

Matematyka

 • mgr Elżbieta Grzanka – ehgrzanka@gmail.com
 • mgr Anna Rybak – anna.rybak.sp@gmail.com
 • mgr Marta Sorbian – martasorbian@gmail.com

Historia

 • mgr Agata Janda – agatabanach4@gmail.com
 • mgr Marta Myszewska – myszewskama@gmail.com

WOS

 • mgr Agata Janda – agatabanach4@gmail.com
 • mgr Marta Myszewska – myszewskama@gmail.com

Przyroda

 • mgr Monika Madajewska-Pandel –  monikamadajewskapandel@gmail.com
 • mgr Jacek Nowak – jacek.nowak1961@gmail.com

Biologia

 • mgr Joanna Bokalska-Rajba – joanna.bokalska@gmail.com

Chemia

 • mgr Anna Krawiec – annakrawiec.spklucze@gmail.com

Fizyka

 • mgr Anna Krawiec – annakrawiec.spklucze@gmail.com
 • mgr Dorota Łazarczyk – dora1100@onet.eu

Geografia

 • mgr Monika Madajewska-Pandel – monikamadajewskapandel@gmail.com
 • mgr Jacek Nowak – jacek.nowak1961@gmail.com

Zajęcia komputerowe/Informatyka

 • mgr Małgorzata Curyło – gosia-curylo@wp.pl
 • mgr Anna Rybak – anna.rybak.sp@gmail.com
 • mgr Mariola Wrońska – mariola.wronska@interia.pl
 • mgr Anna Ziaja – ziajaanna48@gmail.com
 • mgr Anna Góźdź – anna.gozdz100@gmail.com

Plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne

 • mgr Martyna Smaruj – martynasmaruj1@gmail.com

Zajęcia techniczne

 • mgr Anna Rybak – anna.rybak.sp@gmail.com

Wychowanie fizyczne

 • mgr Małgorzata Curyło – gosia-curylo@wp.pl
 • mgr Piotr Głąbek
 • mgr Grzegorz Kaliś – kalisgrzegorz@gmail.com
 • mgr Paweł Krawczyk – p.krawczyk1972@gmail.com
 • mgr Grzegorz Ładoń – grzegorzladon079@gmail.com
 • mgr Hubert Poczęsny – hubertpoczesny77@gmail.com

Religia

 • mgr Magdalena Nowak – nowakmagdalena765@gmail.com
 • mgr Katarzyna Szeląg – katarzynaszelag200@gmail.com
 • mgr Irena Podlasin

Wychowanie do życia w rodzinie – WDŻ

 • mgr Joanna Bokalska-Rajba – joanna.bokalska@gmail.com
 • mgr Małgorzata Curyło – gosia-curylo@wp.pl

Edukacja dla bezpieczeństwa

 • mgr Anna Krawiec – annakrawiec.spklucze@gmail.com

Wychowawcy świetlic

 • mgr Monika Madajewska-Pandel –  monikamadajewskapandel@gmail.com
 • mgr Jacek Nowak – jacek.nowak1961@gmail.com
 • mgr Dariusz Zub – dariusz.zub.spklucze@gmail.com

Oraz

 • mgr Maria Dyduch – pedagog szkolny – md.mariadyduch@gmail.com
 • mgr Renata Zawisz – nauczyciel bibliotekarz – renia.zawisz@gmail.com
 • mgr Agnieszka Szarek – oligofrenopedagog – agnieszka7szarek@gmail.com
 • mgr Sylwia Pilarczyk – pilarczyk.sylwia.sp@gmail.com

 

nauczyciele

 
Funkcję wychowawcy pełnią:

 

Agnieszka Szarek klasa 1a
Ilona Antos klasa 1b
Anna Ziaja klasa 2a
Patrycja Mendrek klasa 2b
Anna Góźdź klasa 3a
Ewelina Maryszewska-Polan klasa 3b
Adriana Nowakowska klasa 3c
Monika Madajewska-Pandel klasa 4a
Marta Sorbian klasa 4b
Agata Janda klasa 4c
Aneta Miszczyńska klasa 5a
Anna Krawiec klasa 5b
Iwona Boruń klasa 6
Martyna Smaruj klasa 7a
Anna Barczyk klasa 7b
Joanna Bokalska-Rajba klasa 7c
Mariola Wrońska klasa 8a
Anna Rybak klasa 8b
Małgorzata Curyło klasa 8c
Elżbieta Grzanka klasa 8d  

 

Dyżury nauczycieli:

L.p Nazwisko i imię Nauczany przedmiot Dyżury dla rodziców
1. Dziura Marta język angielski, język rosyjski  
2. Konieczniak Anna język polski  
3. Antos Ilona edukacja wczesnoszkolna  
4.      
5. Barczyk Anna język polski  
6. Bokalska – Rajba Joanna biologia, WDŻ  
7. Boruń Iwona język polski  
8.      
9. Curyło Małgorzata wychowanie fizyczne, informatyka  
10.      
11. Dyduch Maria pedagog  
12. Feledyk Paweł język niemiecki, język angielski  
13. Góźdź Anna edukacja wczesnoszkolna, informatyka  
14. Grzanka Elżbieta matematyka  
15. Janda Agata historia, WOS  
16. Jurczyk Magdalena język polski  
17. Kaliś Grzegorz wychowanie fizyczne  
18.      
19.      
20. Krawczyk Paweł wychowanie fizyczne  
21. Krawiec Anna chemia, edukacja dla bezpieczeństwa  
22.      
23. Ładoń Grzegorz wychowanie fizyczne  
24. Madajewska – Pandel Monika przyroda  
25. Majcherkiewicz Danuta język angielski  
26. Maryszewska – Polan Ewelina wychowanie fizyczne  
27. Miszczyńska Aneta język angielski  
28.      
29. Myszewska Marta historia  
30. Nowak Jacek geografia, przyroda  
31. Nowak Magdalena religia  
32. Nowakowska Adriana zajęcia świetlicowe  
33. Pilarczyk Sylwia edukacja wczesnoszkolna  
34. Pilch-Kocjan Marzena edukacja wczesnoszkolna  
35. Poczęsny Hubert wychowanie fizyczne  
36.      
37. Rybak Anna matematyka, zajęcia techniczne, informatyka,  
38. Smaruj Martyna plastyka, muzyka, zajęcia świetlicowe  
39. Sorbian Marta nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagogika  
40. Szarek Agnieszka edukacja wczesnoszkolna  
41. Szeląg Katarzyna religia  
42. Wrońska Mariola język angielski, informatyka  
43. Zawisz Renata nauczyciel bibliotekarz  
44. Ziaja Anna edukacja wczesnoszkolna, informatyka  
45. Zub Dariusz zajęcia świetlicowe  
45. Łazarczyk Dorota fizyka