Podejmowane działania

Szkoła w ciągu roku szkolnego podejmuje wiele działań wpływających w dużym stopniu na bezpieczeństwo uczniów.

Rok szkolny 2018/19

Międzynarodowy Dzień Bezpiecznego Internetu 2019

Bezpieczne ferie – Porady dla rodziców

PRÓBNY ALARM PRZECIWPOŻAROWY

Pierwsza pomoc w pierwszych klasach

Sadzenie żonkili

Dbamy o bezpieczeństwo na drodze

Odblaski – dziecko bezpieczne na drodze

Spotkanie z policjantami

ODBLASKOWA SZKOŁA

 


Rok szkolny 2017/18

Prelekcja policjanta i ratownika wodnego

Niebezpieczna sieć, czyli Zuza, szpinak i rozsądek.

 

Ćwiczenia ratownictwa na lodzie

Bezpieczne ferie

OSTROŻNOŚĆ PODCZAS FERII – spotkanie z policjantami

Bezpieczne ferie – porady dla Rodziców

Wizyta Strażaków w naszej szkole

Spotkania z policjantami

Próbny alarm przeciwpożarowy

Odblaskowa Szkoła w Bibliotece

Lekcje o bezpieczeństwie na drodze

ODBLASKOWA SZKOŁA


Rok szkolny 2016/2017

Prelekcja na temat bezpieczeństwa podczas wakacji.

Wiem, jak bezpiecznie korzystać z INTERNETU!

PRÓBNY ALARM PRZECIWPOŻAROWY

Prelekcja Straży Pożarnej

Rodzinnie na pikniku

Certyfikat „Akademii Bezpiecznego Puchatka”

Spotkanie z pediatrą

Pokazy ratownictwa lodowego

Na apelu o bezpieczeństwie i nie tylko …

Pierwsza pomoc

„Tym co wciąż piechotą chodzą dobre rady nie zaszkodzą”

Automatyczny defibrylator w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kluczach

Poznajemy pracę policjanta

DBAJMY O ZDROWIE!

Odblaskowe żonkile

Kolorowy znak drogowy

Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy w klasie Vb

PRZEMARSZ

SPOTKANIE Z POLICJANTEM

ODBLASKOWA SZKOŁA

Próbny alarm przeciwpożarowy