STREFA RODZICA

Materiały dla rodziców, które udostępniła p. Katarzyna Krzywoń – psycholog. Pani psycholog prowadziła prelekcję dla rodziców i nauczycieli podczas zebrania, które odbyło się 2 marca 2020 w auli szkolnej. Tematem prelekcji była depresja wśród uczniów i młodzieży.