Konkurs o tytuł Naukowej Szkoły Ignacego

 

ignacy

Nasza szkoła przystąpiła do Konkursu o tytuł Naukowej Szkoły Ignacego.

Od grudnia 2016 do 31 marca 2017 roku odbywają się zajęcia Koła Naukowego

,,Mali poszukiwacze srebra” prowadzonego przez nauczyciela przyrody.

Efekty działania koła, przebieg zajęć przedstawimy po zakończeniu konkursu.