ZAPISY DO SZKOŁY

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach, ogłasza zapisy do szkoły dzieci urodzonych w 2010r.

Do zapisu należy zgłosić się w sekretariacie szkoły z metryką urodzenia dziecka /metryka do wglądu/ i wypełnioną kartą zgłoszenia dziecka, w dniach

15.03. – 31.03.2017r.

Kartę zgłoszenia dziecka można pobrać w sekretariacie szkoły lub w linku poniżej

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY I

 

Klucze dn.14.03.2017r.