Dzień Ziemi

Ogłoszenie

W związku ze zbliżającym się ,,Dniem Ziemi” zapraszamy wszystkich do włączenia się w międzynarodową akcję ekologiczną pod hasłem :,, Oddaj zużyty telefon komórkowy”.

Przypominamy, że telefony komórkowe zawierają metale ciężkie takie jak: ołów, kadm i są znacznym zagrożeniem dla naszego środowiska naturalnego, szczególnie wody i gleby.

Prosimy o przynoszenie do 10 maja 2017r. starych, niekompletnych, zużytych telefonów komórkowych bez baterii.

Telefony prosimy przekazywać do wychowawców lub bezpośrednio do Pani Moniki Madajewskiej – Pandel.

Dziękujemy!