Porozumienie o współpracy polsko – ukraińskiej

W dniu 5 czerwca nauczyciele, uczniowie oraz pracownicy Szkoły

Podstawowej  w Kluczach byli świadkiem niezwykłego wydarzenia, które otwiera nowe szanse dla rozwoju szkoły.

W obecności społeczności szkolnej zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Kluczach, reprezentowaną przez dyrektora szkoły panią Martę Dziura, a Tarnopolskim Zespołem Naukowo – Wychowawczym Szkołą nr 2 w Tarnopolu reprezentowanym przez dyrektora szkoły panią Innę Iwaniuk.

Umowa obejmuje współpracę szkół w zakresie wymiany uczniów i nauczycieli oraz realizację przedsięwzięć kulturalno-oświatowych. Planowane jest podejmowanie wspólnych działań, które będą służyć  rozwojowi całej społeczności szkolnej oraz lokalnej w ramach współpracy międzynarodowej.

Partnerzy z Ukrainy zaprosili do swojej placówki władze gminy, dyrekcję szkoły, nauczycieli oraz uczniów do pierwszej wizyty partnerskiej, która odbędzie się jesienią tego roku.

[Not a valid template]