Ogólne warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia

Prosimy o zapoznanie się z propozycją ubezpieczenia.

 

W celu ułatwienia kontaktu lub ewentualnych pytań,

prosimy kontaktować się przedstawicielami firmy AVIVA:

 

1. Bogusław Grzanka 692 530 437, grzanka.boguslaw@aviva.com.pl
2. Sabina Olesiak 503 975 255, olesiak.sabina@aviva.com.pl

 

Wysokość świadczeń

Tabela procentowego uszczerbku na zdrowiu w skutek NW

RODO

Postanowienia ogólne

Oświadczenie

Zgłoszenie wypadku

Assistance Aviva – Jakie są limity w Assistance?

Jak zgłaszać roszczenie

Zgłoszenie szkody na osobie z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków