„Z ortografią na co dzień”

Ortograficzne zmagania

ORTOGRAFICZNE  ZMAGANIA

5 lutego 2019 r. odbył się szkolny etap konkursu „Mały Mistrz Ortografii Powiatu Olkuskiego” – XIX edycja dla uczniów klas III oraz II. Głównymi celami konkursu są: 

  • motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii
    i gramatyki języka polskiego;
  •  wyłonienie uczniów o wysokich kompetencjach w zakresie stosowania zasad ortograficznych;
  • propagowanie wśród uczniów i nauczycieli idei wspólnej odpowiedzialności za czystość i piękno języka  polskiego;
  • popularyzacja konkursu jako jednej z form rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów;

 

Eliminacje szkolne polegały na wykonaniu pracy pisemnej, składającej się z dwóch części, tj. głównej (pisanie ze słuchu  +  test) i zadań dodatkowych.

W naszej szkole do ortograficznych zmagań przystąpiło 9 uczniów. Po sprawdzeniu i weryfikacji prac przez komisję gminną przyznano:

Tytuł „Małego Mistrza Ortografii” Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach w roku szkolnym 2018/2019 Augustynowi  Brodzińskiemu z kl. III.

Tytuły „Małych Wicemistrzów Ortografii” Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach w roku szkolnym 2018/2019 otrzymali: Aleksander Barakomski  oraz Karolina Walnik z  kl. III.

Uczniowie ci zakwalifikowali się do etapu gminnego, który odbędzie się w Szkole Podstawowej w Jaroszowcu 07 marca 2019 r. o godz. 10.00.

 

GRATULUJEMY!