Delegacja ze szkoły partnerskiej z Tarnopola (Ukraina) gościła w naszej szkole

Delegacja ze szkoły partnerskiej z Tarnopola (Ukraina)

gościła w naszej szkole.

Jak to się zaczęło….

Szkoła Podstawowa w Kluczach nawiązała współpracę z ukraińską szkołą z Tarnopola 5 czerwca 2017 roku. Porozumienie o partnerstwie podpisały dyrektorki obu placówek. Nauczyciele, uczniowie oraz pracownicy byli świadkiem niezwykłego wydarzenia, które otworzyło nowe szanse dla rozwoju obu szkół. W obecności społeczności szkolnej zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Kluczach, reprezentowaną przez dyrektora szkoły panią Martę Dziura, a Tarnopolskim Zespołem Naukowo – Wychowawczym Szkołą nr 2 w Tarnopolu reprezentowanym przez dyrektora szkoły panią Inne Iwaniuk. Umowa obejmuje współpracę szkół w zakresie wymiany uczniów i nauczycieli oraz realizację przedsięwzięć kulturalno-oświatowych. Zaplanowano podjęcie wspólnych działań, które będą służyć rozwojowi całej społeczności szkolnej oraz lokalnej w ramach współpracy międzynarodowej.

Niezwykłe spotkanie….

Na zaproszenie dyrekcji, społeczności szkolnej ora lokalnej gościliśmy grupę uczniów wraz z opiekunami  ze szkoły w Tarnopolu.

W pierwszym dniu wizyty Goście wzięli udział w Pikniku Rodzinnym na stadionie w Kluczach, uczniowie naszej szkoły zaprosili swoich rówieśników do wspólnych konkurencji sportowych oraz atrakcji oferowanych przez organizatorów Pikniku. Była również wspólna zabawa przy muzyce, a jedna z uczestniczek wizyty zaprezentowała układ taneczny.

Drugi dzień wizyty rozpoczął się od oficjalnego powitania w Szkole Podstawowej w Kluczach. Uczniowie klas pierwszych wraz ze swoimi wychowawczyniami przygotowały program artystyczny w rytmie tańca i ulubionych uczniowskich piosenek. Po tak gorącym powitaniu Goście  odwiedzili naszą szkołę, podpatrzyli pracę nauczycieli oraz uczniów. Był też czas na relaks w basenie szkolnym oraz warsztaty plastyczne w Domu Kultury w Kluczach.  Nasi Goście zostali również zaproszenie na imprezę plenerową Sobótka na Czubatce, czas wypełniony był wspólną zabawą, konkursami oraz konkurencjami sportowymi.

Ostatni dzień wizyty to rajd po Pustyni Błędowskiej oraz wizyta w Urzędzie Gminy i spotkanie w Wójtem Gminy panem Norbertem Bień.

Wspólne spotkanie umocniło współpracę szkół, pozwoliło na integrację uczniów oraz  nawiązanie nowych przyjaźni.

Dziękujemy…

  • Urzędowi Gminy  Klucze  za przygotowanie gadżetów promujących nasz region.
  • Gminnemu Ośrodkowi  Kultury w Kluczach za przygotowanie noclegów w Leśnym Zakątku w Jaroszowcu.
  • Sołtys i Radzie Sołeckiej Klucz za przygotowanie degustacji  potraw regionalnych dla Gości w trakcie Sobótki.
  • Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach za pomoc w przygotowaniu wizyty.
  • Domu Kultury w Kluczach za przygotowanie zajęć artystycznych dla uczniów z Ukrainy.
  • Nidzickiej Fundacji NIDA oraz British Council  za ufundowanie nagród dla uczniów z okazji dnia sportu.
[Not a valid template]