Dyżury psychologa w ramach współpracy z Gminą Klucze

Dyżury psychologa w ramach współpracy z Gminą Klucze

PONIEDZIAŁEK

16:00 – 18:00

(pokój pedagoga)

  • poradnictwo psychologiczne dla dzieci, młodzieży, rodziców,

  • konsultacje z zakresu profilaktyki oraz psychoedukacji z obszaru problematyki uzależnień od środków psychoaktywnych,

  • wsparcie psychologiczne dla rodzin dotkniętych problemem uzależnienia,

  • poradnictwo informacyjne z zakresu możliwości uzyskania specjalistycznego wsparcia dla osób uzależnionych oraz ich rodzin,

  • sytuacje kryzysowe.

Konsultacje są bezpłatne.

Projekt realizowany w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 dla Gminy Klucze.

 

Konsultacje są bezpłatne.