Szkolny Konkurs Plastyczny „Mądra zabawa na świeżym powietrzu, czyli naukowy plac zabaw w oczach uczniów”

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego

dla uczniów klas I-VIII

  • Niniejszy regulamin określ zasady i warunki uczestnictwa w konkursie na wykonanie projektu plastycznego.
  • Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w szkolnym konkursie plastycznym

„Mądra zabawa na świeżym powietrzu, czyli naukowy plac zabaw w oczach uczniów”.

 

CEL KONKURSU:

Celem jest promocja zdrowego, aktywnego stylu życia, rozwoju kreatywności i logicznego myślenia oraz zachęcenie uczniów do eksperymentowania i zdobywania wiedzy.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE :

  • Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną pracę.
  • Praca powinna zawierać na odwrocie: imię i nazwisko autora i klasę.
  • Format i technika wykonania prac dowolna.

KATEGORIE WIEKOWE:

I kategoria – klasy I-III – Praca powinna zawierać krótki opis scenki lub tzw. chmurki z tekstem.

II kategoria – klasy IV-VIII – Praca powinna zostać opatrzona krótkim opisem przedstawionej scenki, z uwzględnieniem funkcjonalności urządzeń edukacyjno – zabawowych.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:

Prace należy składać do 2 grudnia 2019r. do wychowawcy klasy lub do pani Anny Konieczniak (sala 110).

Ze złożonych prac komisja konkursowa wybierze zwycięzców, którzy zostaną ogłoszeni w grudniu na uroczystym otwarciu naukowego placu zabaw.

NAGRODY:  Jury konkursu przyzna 3 nagrody dla każdej z dwóch kategorii wiekowych. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplom i pochwałę za udział w konkursie.

UWAGI DODATKOWE

  1. Prace niezgodne z regulaminem i nieprawidłowo opisane nie będą oceniane.
  2. Zgłoszenie pracy w konkursie plastycznym jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

Życzymy wszystkim uczestnikom miłej zabawy!