WAŻNE – zmiana kosztów za obiady

OGŁOSZENIE

Opłaty za obiady na miesiąc STYCZEŃ 2020 roku.

14 dni x 3,50 zł = 49,00 zł

Termin płatności od 20-ego do 31-ego grudnia.

Prosimy o terminowe wpłaty i zapoznanie się z regulaminem stołówki dostępnym na stronie szkoły obok jadłospisu.