I  GMINNY  KONKURS WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH

I  GMINNY  KONKURS WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH

 

W dn. 5 marca 2020r.  w Szkole Podstawowej w Kluczach odbył się I Gminny Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych.

Uczestników wraz  z opiekunami przywitała dyrektor szkoły – p. Marta Dziura życząc wszystkim drużynom powodzenia i dobrej zabawy. W konkursie wzięły udział 3-osobowe drużyny z klas ósmych wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Klucze.

Konkurs składał się z części pisemnej i części ustnej. Część pisemną stanowił test wiedzy, natomiast w  części ustnej uczniowie odpowiadali na pytania z zakresu kultury, tradycji i zwyczajów krajów niemieckojęzycznych, przy czym sami wyznaczali ich trudność, wybierając pytania za 1, 2 lub 3 punkty. 

Komisja konkursowa w składzie: przewodnicząca – p. Anna Olejniczak-Irla z IV LO w Olkuszu oraz członkowie: p. Violetta Auguścik, p. Mariola Smętek i p. Paweł Feledyk była pod dużym wrażeniem wiedzy uczniów, a także ich bardzo dobrej pracy zespołowej.

 Rywalizacja trwała do ostatniego pytania. Po zliczeniu punktów z  części pisemnej i ustnej zwycięzcami okazali się uczniowie ze

Szkoły Podstawowej z Bydlina: Alicja Pielka,  Aleksandra Tarnówka i Julia Mączka (op. p. Mariola Smętek), pokonując drużynę ze

Szkoły Podstawowej z Klucz w składzie: Oliwia Główczyńska, Jakub Janda i Wojciech Mrówka  tylko 1 punktem (op. p. Violetta Auguścik).

Trzecie miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej z Ryczówka w składzie:  Jagoda Sosnowska, Małgorzata Sosnowska i Agnieszka Nowak (op. p. Monika Półkoszek).

Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Klucze-p. Norbert Bień. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez firmę „Sorbex Bartłomiej Sorbian” , Instytut Goethego w Krakowie oraz PWN Wydawnictwo Szkolne. 

[Not a valid template]