Opłata za obiady – WAŻNE

OGŁOSZENIE

Zapisy na obiady i płatność za wrzesień 2020r. przyjmujemy od 31 sierpnia 2020r. do 3 września 2020r.

Uczniowie, którzy nie zapiszą się w w/w terminie mogą korzystać z obiadów dopiero od października 2020r. (zapisy i wpłaty za miesiąc październik uiszczamy

od 10.09.2020 – 20.09.2020

w godz. 7.30 – 8.30 oraz 14.00 – 15.00,

ewentualnie po umówieniu telefonicznym (wew. 27)).

Opłaty za obiady będą zbierane w przedsionku przy wejściu głównym do szkoły po dezynfekcji rąk wchodząc w maseczce zasłaniającej usta i nos.

Obiady będą wydawane od 7 września 2020r.

Cena jednego obiadu 3,50zł

18 dni x 3,50zł = 63,00zł za wrzesień

W razie pytań proszę dzwonić pod nr 32 642 85 19 wew. 27

 

Termin uiszczania opłat za posiłki ustala się z góry od 10-ego do 20-ego na miesiąc następny.

 

W przypadku nieobecności ucznia w szkole możliwe jest dokonanie odpisu, przy czym fakt nieobecności należy zgłosić co najmniej dzień wcześniej lub najpóźniej do godziny 8.30 w dniu nieobecności dziecka w szkole  (w razie choroby). Wycieczki zbiorowe tydzień wcześniej. Wszelkie informacje udzielane są pod nr tel. 32 642 85 19 wew. 27.

Opłata podlega zwrotowi w wysokości iloczynu liczby dni nie korzystania z posiłku i wysokości opłaty za dany posiłek. W przypadku braku zgłoszenia kwota nie jest zwracana.

Uczniowie, którzy nie zapłacą w terminie zostają skreśleni z listy i nie będą wpuszczeni na obiad od nowego miesiąca. W razie odpisów w danym miesiącu uczniowie, którzy zostali skreśleni z listy mogą je wykorzystać zaraz na początku nowego miesiąca lub dostać zwrot pieniędzy.

 

UWAGA:

W związku z wytycznymi GIS, MEN i MZ dotyczącymi funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, prosimy stosować się do w/w zasad!