15 lat temu …

Dziękujemy p. Januszowi Dziatłowiczowi, żywo interesującemu się historią, o przypomnieniu na swoim profilu na Facebooku o ważnym wydarzeniu, które miało miejsce 15 lat temu. Nadanie Szkole Podstawowej w Kluczach imienia Jana Pawła II.
 
“15 lat temu Szkole Podstawowej w Kluczach nadano imię Jana Pawła II.
 
Sam papież Jan Paweł, patron nasz na lata,
wskazał na nas młodych, jako przyszłość świata.
Być człowiekiem nas nauczył,
swe wartości nas poruczył, żeby świat się zbratał.
Niech kwitnie szkoła , nauczycielom chwała,
wszystkim uczniom- wiwat, mądrość z nich niech pała,
dla rozumu i dla wiedzy, dla sumienia i nadziei
żyje szkoła cała.
(dwie zwrotki hymnu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II napisanego na okoliczność nadania imienia szkole 16.09.2005 r.)”