OGŁOSZENIE – Opłaty za obiady

OGŁOSZENIE

Opłaty za obiady zbierane są przy wejściu głównym do szkoły po dezynfekcji rąk wchodząc w maseczce zasłaniającej usta i nos.

Za miesiąc listopad opłaty uiszczamy
od 10.10.2020 – 20.10.2020
w godz
. 7.30 – 8.30 oraz 14.00 – 15.00, ewentualnie po umówieniu telefonicznym (wew. 27).

Cena jednego obiadu 3,50zł

19 dni x 3,50zł = 66,50zł za listopad

W dniu 02.11.2020 obiady tylko na zapisy

W przypadku nieobecności ucznia w szkole możliwe jest dokonanie odpisu, przy czym fakt nieobecności należy zgłosić co najmniej dzień wcześniej lub najpóźniej do godziny 8.30 w dniu nieobecności dziecka w szkole (w razie choroby). Wycieczki zbiorowe tydzień wcześniej. Wszelkie informacje udzielane są pod nr tel. 32 642 85 19 wew. 27.

Opłata podlega zwrotowi w wysokości iloczynu liczby dni nie korzystania z posiłku i wysokości opłaty za dany posiłek. W przypadku braku zgłoszenia kwota nie jest zwracana.

Uczniowie, którzy nie zapłacą w terminie zostają skreśleni z listy i nie będą wpuszczeni na obiad od nowego miesiąca. W razie odpisów w danym miesiącu uczniowie, którzy zostali skreśleni z listy mogą je wykorzystać zaraz na początku nowego miesiąca lub dostać zwrot pieniędzy.

 

UWAGA:

W związku z wytycznymi GIS, MEN i MZ dotyczącymi funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, prosimy stosować się do w/w zasad!