Opłaty za obiady

OGŁOSZENIE

Zapisy na obiady i płatność za m-c grudzień 2021r. przyjmujemy od

10 – 22-go listopada 2021r.

w godz. 7.30 – 8.30 oraz 14.00 – 15.00, ewentualnie       

po umówieniu telefonicznym (wew. 27).

Opłaty za obiady będą zbierane w przedsionku przy wejściu głównym do szkoły po dezynfekcji rąk wchodząc w maseczce zasłaniającej usta i nos.

 

Cena jednego obiadu 3,50zł

 

16 dni x 3,50zł = 56,00 zł za grudzień

 

Wszelkie informacje udzielane są pod nr tel. 32 642 85 19 wew. 27.

 

Termin uiszczania opłat za posiłki ustala się z góry od 10-ego do 20-ego na miesiąc następny.

W przypadku nieobecności ucznia w szkole możliwe jest dokonanie odpisu, przy czym fakt nieobecności należy zgłosić co najmniej dzień wcześniej lub najpóźniej do godziny 8.30 w dniu nieobecności dziecka w szkole                               (w razie choroby). Wycieczki zbiorowe zgłaszane są  tydzień wcześniej.

 Opłata podlega zwrotowi w wysokości iloczynu liczby dni nie korzystania z posiłku i wysokości opłaty za dany posiłek. W przypadku braku zgłoszenia kwota nie jest zwracana.

Uczniowie, którzy nie zapłacą w terminie zostają skreśleni z listy i nie będą wpuszczeni na obiad od nowego miesiąca. W razie odpisów w danym miesiącu uczniowie, którzy zostali skreśleni z listy mogą je wykorzystać zaraz na początku nowego miesiąca lub dostać zwrot pieniędzy.

UWAGA:

W związku z wytycznymi GIS, MEN i MZ dotyczącymi funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, prosimy stosować się do w/w zasad!