Logo projektu VELVET Piątka dla natury

Konkurs na EKOKLASĘ – regulamin konkursu

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu na „EKOKLASĘ”:

 

Logo projektu VELVET Piątka dla natury

REGULAMIN KONKURSU NA „EKOKLASĘ”

&1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu ekologicznego na EKOKLASĘ w ramach projektu Zostań Szkolnym EkoMistrzem z Piątką dla Natury.
 2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach.
 3. Celem głównym projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej i przyswojenie systemu wartości, umiejętności, postaw i zachowań mających na celu lepsze rozumienie świata przyrody oraz problemów środowiska naturalnego, a także propagowanie wśród dzieci i młodzieży idei segregacji odpadów poprzez montaż w szkole podstawowej zautomatyzowanego urządzenia do zbiórki opakowań po napojach i organizację konkursu w czasie roku szkolnego 2021/2022.
 4. Nagrody ufundowane są dzięki pozyskanemu dofinansowaniu (ekogrant) w ramach programu Piątka dla natury organizowanego przez Velvet Care.

& 2

Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie

 1. Do konkursu mogą przystąpić klasy 1-8 Szkoły Podstawowej
 2. Jana Pawła II w Kluczach.
 3. Konkurs podzielony jest na kategorie wiekowe:
 • EkoKlasa 1-3
 • EkoKlasa 4-8

& 3

Cel konkursu

 1. Celem konkursu jest:

– wprowadzenie nawyku selektywnego zbierania odpadów,

– ochrona środowiska,

– propagowanie zachowań proekologicznych.

& 4

Przebieg konkursu

 1. Do konkursu zgłaszają się chętne klasy, które chcą uczestniczyć w zbiórce puszek i butelek plastikowych typu PET (nie wolno wrzucać butelek po środkach chemicznych, ani szklanych).
 2. Każda klasa ma swojego opiekuna, który na swój telefon pobiera aplikację ECO portfel.
 3. Uczeń biorący udział w konkursie otrzyma kartę z kodem QR, którą automat sczytuje, przyporządkowując punkty za butelkę/puszkę dla danej klasy.
 4. Z każdej klasy zostanie wyciągnięta średnia ilość uzbieranych butelek/puszek na jednego ucznia.
 5. Dwie klasy w danej kategorii (1-3 i 4-8), które zbiorą największą ilość butelek/puszek w przeliczeniu na jednego ucznia – zdobywają nagrodę.
 6. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zakończenie roku szkolnego 2021/2022.
 7. Termin zbierania butelek/puszek:
 • 01.2022r.-15.05.2022r.
 1. W skład Komisji wchodzą opiekunowie recyklomatu (M. Sorbian, J. Bokalska-Rajba, A. Krawiec, A. Konieczniak)
 2. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni pisemnie o wynikach    konkursu.

& 5

Postanowienia końcowe

 1. Wszyscy uczestnicy konkursu podlegają Regulaminowi na takich samych zasadach.
 2. Decyzja Komisji jest ostateczna i odwołania od niej nie przysługują.