ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS FERII ZIMOWYCH – porady dla Uczniów i Rodziców

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS FERII ZIMOWYCH

1. Omijaj zamarznięte jeziora, rzeki, stawy! Nigdy nie można być pewnym wytrzymałości tafli
lodowej. Jeśli chcesz bezpiecznie jeździć na łyżwach, skorzystaj z przygotowanych lodowisk
– miejsc do tego przeznaczonych.
2. Wybieraj bezpieczne miejsca do zabawy – z dala od ulic, mostów, torów kolejowych!
3. Zjeżdżaj na sankach, nartach z górek, które znajdują się daleko od jezdni!
4. Zawsze informuj rodziców/opiekunów gdzie i z kim będziesz przebywał!
5. Wracaj do domu zawsze o ustalonej porze, przed zapadnięciem zmroku!
6. Najbezpieczniej jest bawić się pod opieką dorosłych, opiekunów.
7. Korzystaj ze zorganizowanych form wypoczynku – tam jest bezpiecznie!
8. Unikaj rozmów z obcymi ludźmi. Nie przyjmuj od nich prezentów, nie oddalaj się
z nieznajomym.
9. Kulig może być zorganizowany tylko poza obszarem dróg publicznych.
10. Zaczepianie sanek do pojazdów mechanicznych (samochód, motocykl) jest niebezpieczne!
11. Ubieramy się stosownie do temperatury panującej na dworze.
12. W zimowe dni widoczność na drodze jest ograniczona i kierowcy potrzebują więcej czasu
do zahamowania pojazdu. Na jezdnię wchodź uważnie i spokojnie, rozejrzyj się.
13. Używaj elementów odblaskowych na odzieży zewnętrznej.
14. Dbaj o zdrowie i higienę. Pamiętaj o zasadach zdrowego stylu życia i odżywiana oraz
o zachowaniu podstawowych zasad higieny, które pomogą uchronić cię przed
zachorowaniem na grypę i infekcję grypopodobne

Bezpieczne ferie – porady dla Rodziców

DRODZY RODZICE!

Zapewnijcie swoim Pociechom opiekę i okażcie im zainteresowanie, aktywnie uczestniczcie w wypełnianiu im czasu wolnego, interesujcie się, gdzie i z kim spędzają wolny czas – wypytujcie o to, co robią i gdzie przebywają np. gdzie mieszkają ich koledzy i koleżanki, przypominajcie im zasady ostrożności podczas zabawy, szczególnie w pobliżu zamarzniętych zbiorników wodnych, rzek i jezior, a także ruchliwych ulic i innych niebezpiecznych miejsc.

Jeżeli Wasze Dzieci spędzają ferie zimowe w miejscu zamieszkania przestrzegajcie Dzieci, żeby:

 • nie opowiadały osobom obcym o wyposażeniu domu, zasobach rodziny i stanie majątkowym, nie otwierały drzwi podczas nieobecności dorosłych domowników (rodziców, starszego rodzeństwa, dziadków), nie wsiadały do samochodów osób nieznajomych, nie nawiązywały  kontaktów z osobami nieznajomymi proponującymi np. słodycze, poczęstunek, zabawę, spacer,
 • zawsze informowały Was, gdzie będą przebywać, nie oddalały się zbyt daleko od domu, unikały miejsca grupowania się osób palących papierosy lub spożywających napoje alkoholowe, nie bawiły się w miejscach odosobnionych i niebezpiecznych, takich jak: tereny poprzemysłowe, budowy, pustostany.

Pamiętajcie także, żeby:

  • zapewnić dzieciom opiekę osób zaufanych
  • pozostawić w domu numery telefonów do opiekunów lub osób zaufanych oraz numery alarmowe: policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe lub 112
  • przekazać zaufanemu sąsiadowi klucze do domu na wypadek potrzeby udzielenia pomocy, np. otwarcia drzwi w przypadku wzywania pomocy przez dziecko z mieszkania.

WAŻNE TELEFONY, które dziecko powinno znać:

 • telefony kontaktowe do domu i innych bliskich osób (wskazany więcej niż jeden kontakt)
 • telefony WOPR (pobyt nad wodą)
 • telefony GOPR (pobyt w górach)
 • europejski numer alarmowy 112
 • Policja 997
 • Straż pożarna 998
 • Pogotowie ratunkowe 999.

Wyjazd na zorganizowany wypoczynek

 • Przed wyjazdem dziecka sprawdźcie organizatora oferującego wyjazd – jakie zapewnia warunki pobytu, kwalifikacje opiekunów, zakres i rodzaj zajęć.
 • Dodatkowo wyposażcie dziecko: w telefon, który w razie potrzeby umożliwi kontakt z rodzicami lub opiekunami, w kartę z adresem i numerem telefonu kontaktowego rodzica lub opiekuna.