OGŁOSZENIE – zapisy do szkoły

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach, ogłasza zapisy do szkoły dzieci urodzonych w 2015r.

Do zapisu należy zgłosić się w sekretariacie szkoły z metryką urodzenia dziecka /metryka do wglądu/ i wypełnioną kartą zgłoszenia dziecka, w dniach 22.02. – 22.03.2022 r.

Kartę zgłoszenia dziecka do szkoły można pobrać na portierni szkoły oraz ze strony internetowej szkoły: KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA  DO SZKOŁY – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach (sp-klucze.pl)