TRZECI STOPIEŃ WTAJEMNICZENIA – innowacja

TRZECI STOPIEŃ WTAJEMNICZENIA

Innowacja pedagogiczna w kl. 8d

W naszej szkole 18 lutego rozpocznie się realizacja innowacji pedagogicznej „Trzeci stopień wtajemniczenia”, która trwać będzie do 4 czerwca.  Celem innowacji jest rozwijanie twórczego i logicznego myślenia, a także zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów i pogłębianie wiedzy z tej dziedziny.

Zajęcia odbywać się będą w ramach zajęć pozalekcyjnych, na których uczniowie będą układać zadania do powtarzanego materiału z lekcji. Wykorzystane zostaną także dane zebrane w codziennym życiu oraz w dostępnych źródłach. Powstaną zagadki i rebusy matematyczne, a wszystkie zadania umieszczone zostaną w bazie na stronie internetowej szkoły. Dzięki temu będą mogli korzystać z nich wszyscy uczniowie.

Planowane efekty innowacji:

– rozwinięcie zdolności twórczego myślenia,

– pogłębienie, utrwalenie, poszerzenie wiadomości i umiejętności zdobytych na lekcjach,

– stosowanie zdobytej wiedzy w sytuacjach życiowych,

– powstanie bazy zagadek, zadań, rebusów na stronie szkoły,

– przejawianie inicjatywy i samodzielności w tworzeniu zadań.

Autorką innowacji jest mgr Elżbieta Grzanka.