Opłata za obiady na czerwiec

OGŁOSZENIE

 

Zapisy na obiady i płatność za m-c czerwiec  2022 r.  przyjmujemy od

10 – 20-go maja 2022r.

w godz. 7.30 – 8.30 oraz 13.30 – 14.45,

ewentualnie po umówieniu telefonicznym (wew. 27).  

11 obiadów x 4,50 = 49,50  czerwiec 2022r.

Wszelkie informacje udzielane są pod nr tel. 32 642 85 19 wew. 27.

Termin uiszczania opłat za posiłki ustala się z góry od 10-ego do 20-ego na miesiąc następny.

W przypadku nieobecności ucznia w szkole możliwe jest dokonanie odpisu, przy czym fakt nieobecności należy zgłosić co najmniej dzień wcześniej lub najpóźniej do godziny 8.30 w dniu nieobecności dziecka w szkole  (w razie choroby). Wycieczki zbiorowe zgłaszane są  tydzień wcześniej.

Opłata podlega zwrotowi w wysokości iloczynu liczby dni nie korzystania z posiłku i wysokości opłaty za dany posiłek. W przypadku braku zgłoszenia kwota nie jest zwracana.

Uczniowie, którzy nie zapłacą w terminie zostają skreśleni z listy i nie będą wpuszczeni na obiad od nowego miesiąca. W razie odpisów w danym miesiącu uczniowie, którzy zostali skreśleni z listy mogą je wykorzystać zaraz na początku nowego miesiąca lub dostać zwrot pieniędzy.