W naszej szkole została podsumowana gminna akcja ekologiczna „Czysta Gmina – czysty świat”

W naszej szkole została podsumowana gminna akcja ekologiczna  „Czysta Gmina – czysty świat”

W naszej szkole została podsumowana gminna akcja ekologiczna  „Czysta Gmina – czysty świat”

W piątkowy dzień w naszej szkole miało miejsce wyjątkowe wydarzenie, czyli rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego podsumowującego akcję „Czysta Gmina – czysty świat”.

W spotkaniu wzięli udział Wójt Gminy Klucze Norbert Bień, Sekretarz Gminy Klucze Daniel Hickiewicz, Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Jarosława Kraszewska, Przedstawiciele komitetu POMAGAMY Kinga Sierka i Sebastian Sierka, Dyrektor Centrum Usług Społecznych Agnieszka Ścigaj, Przedstawiciele Centrum Usług Społecznych Iwona Kocjan i Jarosław Rak, Zastępca Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Ramona Czyżykowska-Liber, Radny Gminy Klucze Paweł Krawczyk, Dyrektorzy szkół i przedszkoli z Gminy Klucze, przedstawiciele klas 4-8 SP Klucze, laureaci konkursu plastycznego wraz z opiekunami i nauczyciele.

Wydarzenie podzielone zostało na dwie części. Po przywitaniu gości przez Panią Dyrektor Martę Dziura, w pierwszej części wydarzenia wystąpił ukraiński zespół artystyczny „Zbrucz”, z Tarnopola, który wzruszył i zaczarował wszystkich uczestników spotkania niezwykle profesjonalnym programem muzyczno-tanecznym. Uczestnicy spotkania żywo reagowali na występy artystów. Z radością przyjęto pieśń „Hej, sokoły” – odśpiewaliśmy ją razem z solistami po polsku. Były to bardzo widowiskowe występy, a na ich zakończenie podziękowano  artystom gromkimi brawami. Słowa uznania wyraził także w przemówieniu Wójt Gminy Klucze Norbert Bień oraz Dyrektor Centrum Usług Społecznych Agnieszka Ścigaj.

Kolejną część programu stanowił  występ artystyczny w wykonaniu uczniów klasy 4b oraz chóru szkolnego. Uczniowie zaprezentowali wiersze i piosenki o tematyce proekologicznej. Za przygotowanie występu odpowiedzialne były nauczycielki Anna Konieczniak, Marta Sorbian i Martyna Smaruj.

Po występach organizatorzy EkoAkcji Kinga Sierka i Sebastian Sierka omówili założenia tej gminnej akcji oraz wraz z partnerami wręczyli nagrody laureatom konkursu „Czysta Gmina – czysty świat”. Na konkurs wpłynęło aż 100 prac.

W gronie 18 laureatów w gminnym konkursie plastycznym z naszej szkoły znalazły się

Pola Gruszczyńska z kl. 2b oraz Natalia Barakomska z kl. 4c.

Opiekunkami uczennic są mgr Marzena Pilch-Kocjan i mgr Maria Dyduch.

Prace plastyczne wszystkich uczestników można podziwiać w galerii przed wejściem do auli.

Organizatorami gminnej akcji ekologicznej był Komitet Społecznym POMAGAMY wraz z partnerami Centrum Usług Społecznym w Kluczach, Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II i Ochotniczą Strażą Pożarną w Kluczach. Patronat honorowy objął Wójt Gminy Klucze.