Opłaty za obiady

OGŁOSZENIE

Zapisy na obiady i płatności

na miesiąc  wrzesień 2022r.

przyjmujemy od

29 sierpnia do 5 września 2022r.

w godz. 7.30 – 14.45

Opłaty za obiady będą zbierane przy wejściu głównym do szkoły.

Obiady będą wydawane od

  05 września 2022r.

  

 Cena jednego obiadu 4,50zł

     20 obiadów x 4,50 = 90,00 zł  wrzesień 2022r.

      

       Uczniowie, którzy nie zapiszą się w w/w terminie mogą

korzystać z obiadów dopiero od miesiąca października 2022r.

 

Wpłaty za miesiąc październik uiszczamy
   od 10.09.2022 – 20.09.2022

21 obiadów x 4,50 = 94,50 zł  październik 2022r.

 

Wszelkie informacje udzielane są pod nr tel. 32 642 85 19 wew. 27.

Termin uiszczania opłat za posiłki ustala się z góry od 10-ego do 20-ego  na miesiąc następny.

W przypadku nieobecności ucznia w szkole możliwe jest dokonanie odpisu, przy czym fakt nieobecności należy zgłosić co najmniej dzień wcześniej lub najpóźniej do godziny 8.30 w dniu nieobecności dziecka w szkole   (np. w  razie  choroby).  Każdą  wycieczkę  zgłaszamy u  intendenta z  tygodniowym  wyprzedzeniem.

Opłata podlega zwrotowi w wysokości iloczynu liczby dni nie korzystania z posiłku i wysokości opłaty za dany posiłek. W przypadku braku zgłoszenia kwota nie jest zwracana.

Uczniowie, którzy nie zapłacą w terminie zostają skreśleni z listy i nie będą wpuszczeni na obiad od nowego miesiąca. W razie odpisów w danym miesiącu uczniowie, którzy zostali skreśleni z listy mogą je wykorzystać zaraz na początku nowego miesiąca lub dostać zwrot pieniędzy.