Wizyta w ZGK „Bolesław” i na Róży Wiatrów SP Klucze

Wizyta w ZGK „Bolesław” i na Róży Wiatrów

Wizyta w ZGK „Bolesław” i na Róży Wiatrów

Dnia 3 października klasy piąte wybrały się na wycieczkę do Zakładu Gospodarki Komunalnej „Bolesław” a następnie na Różę Wiatrów na Pustyni Błędowskiej.

Pierwszym punktem naszego programu były zajęcia w Bolesławiu w zakładzie , który

zajmuje się  unieszkodliwianiem odpadów oraz odzyskiem surowców wtórnych w zmodernizowanej instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów.

W czasie tej   proekologicznej wycieczki uczestnicy mieli niepowtarzalną okazję zobaczyć wszystkie etapy przetwarzania nieczystości stałych: od momentu wjazdu śmieciarki i wyładowania odpadów, aż po końcowy etap, w którym posortowane surowce czekają na odbiór do ponownego wykorzystania. 

Następnie dzieci uczestniczyły w ciekawych zajęcia w sali konferencyjnej dotyczących segregacji odpadów. Dowiedzieliśmy się np., że przeciętny Polak wytwarza ok 342 kg odpadów rocznie (tyle ile ważą np. 23 rowery lub tygrys). Dowiedzieliśmy się też, że 100 kg papieru to średniej wielkości dwa drzewa oraz, że makulatura jest najważniejszym surowcem dla europejskiego przemysłu papierniczego. Przypomniano nam również zasady segregacji, co odbywało się w formie konkursu z nagrodami dla dzieci.

Spotkanie zakończyło się wręczeniem firmowych podarunków dla wszystkich uczestników. W trakcie zajęć był również słodki poczęstunek.

Na koniec odwiedziliśmy Różę Wiatrów, gdzie pomimo zmieniającej się pogody udało nam się upiec kiełbaski na ognisku. Następnie wróciliśmy do szkoły.

Mamy nadzieję, że wycieczka ta wpłynie na właściwe postawy proekologiczne młodego pokolenia.

Serdecznie dziękujemy P. Prezesowi Robertowi Nielabie za możliwość zorganizowania bezpłatnej wycieczki. Dziękujemy Panom: Adamowi Muchajerowi, Jackowi Olejnikowi oraz Grzegorzowi Turskiemu za przeprowadzone zajęcia.

Opiekę podczas wycieczki sprawowały wychowawczynie klas piątych oraz p. Małgosia i p. Grzegorz.

Agata Janda