MegaMisja - relacja 7 SP Klucze

MegaMisja – relacja 7

Podczas dzisiejszych zajęć wyruszyliśmy na ratunek Psotnikowi, który nagle zaczął znikać!

Wspólnie ustaliliśmy, że codziennie komunikujemy się z innymi w rozmaity sposób. Najczęściej oczywiście poprzez bezpośrednią rozmowę, ale także przez rozmowę telefoniczną, SMS-y, maile. Zostaliśmy podzieleni na grupy i odgrywaliśmy scenki tworząc wypowiedzi: SMS do kolegi czy koleżanki, e-mail do nauczyciela i wypowiedź do rodziców. Wszystkie grupy świetnie poradziły sobie z określeniem, które zasady komunikacji powinny być przestrzegane w różnych rodzajach przekazu.

Lekcja była nietypowa, gdyż mogliśmy korzystać z telefonów, laptopa i tabletu. Szybko okazało się, że rozmawiając czy pisząc z rówieśnikami, używaliśmy takich zwrotów, które nie wypadało powiedzieć czy napisać nauczycielowi, rodzicom – szczególnie powitania, pozdrowienia i pożegnania.

Nauczyliśmy się też, że chociaż różne formy komunikacji rządzą się odmiennymi zasadami, to jednak jedna z nich jest najważniejsza – szacunek do drugiej osoby.

Pamiętajmy więc i Ty Psotniku również, że im bardziej będziemy przestrzegać zasad, tym szybciej, skuteczniej i przyjemniej będziemy się komunikować z innymi ludźmi.