Hanna Dyduch z klasy 3a wygrała konkurs plastyczny „Spotkania ze Sztuką”

Hanna Dyduch z klasy 3a wygrała konkurs plastyczny

„Spotkania ze Sztuką”

Jest nam miło poinformować, że uczeń naszej szkoły, Hanna Dyduch wygrała konkurs plastyczny „Spotkania ze sztuką” organizowany przez Fundację PGE. W ramach nagrody cała klasa 3a pojedzie na wycieczkę do Muzeum Narodowego. To ogromne wyróżnienie dla naszej placówki, ponieważ w konkursie wzięły udział szkoły z całej Polski a praca Hani została wybrana z pośród 500. Konkurs „Spotkania ze Sztuką” miał na celu propagowanie wiedzy z zakresu polskiego malarstwa, jak również rozwój i kształtowanie wyobraźni plastycznej oraz wspieranie działań i możliwości twórczych wśród dzieci i młodzieży.

Zadaniem konkursowym było przedstawienie przez uczestników własnej interpretacji wybranego obrazu polskiego malarza, którego dzieło można obejrzeć w jednym z trzech muzeów objętych mecenatem PGE: Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Narodowym w Lublinie lub Muzeum Narodowym w Krakowie. Konkurs skierowany był do uczniów klas I-VIII szkół podstawowych zlokalizowanych w miejscowościach liczących poniżej 50 000 mieszkańców. Prace można było zgłaszać od 19 września do 17 października 2022 r.

Jury konkursowe wybrało 90 prac, którym przyznało nagrody w postaci:

• jednodniowej wycieczki do Muzeum Narodowego w Warszawie, Lublinie lub Krakowie;

• uczestnictwa w lekcji muzealnej, w wybranym terminie do 31 marca 2023 r.;

• bonu o wartości 300 zł do wykorzystania w sklepie Empik dla autorów zwycięskich prac;

• udostępnienia zwycięskich prac w ramach wystaw w Muzeach.

Zwycięskie prace można zobaczyć na stronie: https://www.spotkaniazesztuka.pl/wyniki PGE Polska Grupa Energetyczna jest mecenasem 20 instytucji kultury w całej Polsce, w tym Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Zamku Królewskiego na Wawelu, Muzeum Narodowego w Lublinie oraz 16 filharmonii i instytucji muzycznych. Są to: Filharmonia Narodowa w Warszawie, Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera, Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach, Opera i Filharmonia Podlaska, Filharmonia Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda, Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu, Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, Toruńska Orkiestra Symfoniczna, Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, Opera Nova w Bydgoszczy, Filharmonia Gorzowska, Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach i Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze. We wrześniu br. PGE zrealizowała kampanię „ Zapraszamy do bywania”. Miała ona na celu zachęcenie do uczestniczenia i korzystania z kultury. Ideą kampanii było budowanie przekonania, że kontakt z kulturą wyzwala wyobraźnię i inspiruje, a kultura jest dla wszystkich. Kampania była również wyrazem aktywnego podejścia PGE do mecenatu kultury. W ramach wsparcia kultury, PGE promuje ideę upowszechniania kultury w małych miejscowościach. Przykładem takiego podejścia jest konkurs „Spotkania ze sztuką”, za pomocą którego PGE umożliwia dzieciom i młodzieży z małych miejscowości, oddalonych od dużych miast, kontakt ze sztuką, zabierając je do najważniejszych muzeów sztuki w Polsce na lekcje muzealne.

Maria Dyduch

Hanna Dyduch z klasy 3a wygrała konkurs plastyczny „Spotkania ze Sztuką”

Hanna Dyduch z klasy 3a wygrała konkurs plastyczny „Spotkania ze Sztuką”