Oddział Partyzancki Hardego. Spotkanie z p. Michałem Masłowskim, SP Klucze 2022

Oddział Partyzancki Hardego

Oddział Partyzancki Hardego

Dnia 24 listopada klasy piąte oraz klasy ósme naszej szkoły miały okazję uczestniczyć w ciekawej lekcji historii prowadzonej przez p. Michała Masłowskiego – nauczyciela IV LO w Olkuszu, a jednocześnie Naczelnika Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie.

W czasie wykładu, wzbogaconego prezentacją, poznaliśmy historię naszej okolicy w czasie II wojny światowej oraz losy oddziału partyzanckiego Gerarda Woźnicy „Hardego”. Z ilustrowanej archiwalnymi zdjęciami i mapami opowieści dowiedzieliśmy się  o procesie kształtowania Armii Krajowej i samego oddziału „Surowiec”, o dziejach Gerarda Woźnicy i jego podkomendnych w czasie II wojny i po jej zakończeniu. Mieliśmy okazję dowiedzieć się również o akcjach przeprowadzanych na naszym terenie, o sposobie organizacji życia codziennego, umundurowaniu i uzbrojeniu partyzantów.

Pan Michał Masłowski szczególnie podkreślał rolę harcerzy w czasie II wojny światowej, co zainteresowało naszych uczniów będących członkami drużyny harcerskiej.

W tym roku minęło 41 lat od śmierci kpt. Gerarda Woźnicy „Hardego”, dowódcy największego oddziału partyzanckiego AK na ziemi olkuskiej, który w czasie drugiej wojny światowej stacjonował i walczył nie tylko na terenie obecnej gminy Klucze, ale także na Podhalu. Grób „Hardego” jest w Poroninie.

Na koniec spotkania uczniowie nagrodzili naszego gościa gromkimi brawami.

Agata Janda