Cyfrowa matematyka SP Klucze 2023

„Cyfrowa matematyka” – projekt

„Cyfrowa matematyka”

 

Udało się! Dostaliśmy grant w wysokości 24 300,00zł , aby prowadzić zajęcia z „Cyfrowej matematyki”! Zakupione zostaną tablety dla uczniów, na których będą rozwiązywać zadania matematyczne!

Na czym polega projekt?

Głównym założeniem projektu „Cyfrowa Matematyka” jest podnoszenie wiedzy matematycznej uczniów. Rozwinięcie zdolności czytania ze zrozumieniem tekstów matematycznych oraz praktyczne wykorzystanie wiedzy teoretycznej. Ponadto ma rozwijać logiczne myślenie, umiejętność korzystania z danych statystycznych, tabel, wykresów, cenników, informacji marketingowych oraz rozwinięciem umiejętności posługiwania się programami komputerowymi, w celu rozwiązania problemów, zagadnień matematycznych. Podczas zajęć uczniowie będą mieli możliwość korzystania z programów online Matliandia, Matzoo, tablicy interaktywnej, komputerów, tabletów, e-podręczników wspierających naukę matematyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej.

W dniu dzisiejszym odbyła się pierwsza lekcja pod tytułem: „Budowa tabletu”.

Marta Sorbian