Opłaty za obiady – czerwiec 2024

OGŁOSZENIE

Płatności za obiady na miesiąc

czerwiec 2024 r.

przyjmujemy

od 10.05.2024 – 20.05.2024

13 obiadów x 6,50 = 84,50 zł

czerwiec 2024 r.

 

w godz. 7.30 –14.45

GŁÓWNE WEJŚCIE DO SZKOŁY

(POKÓJ ADMINISTRACYJNY)

PŁATNOŚĆ TYLKO GOTÓWKĄ

Wszelkie informacje udzielane są pod nr tel. 32 642 85 19 wew. 27 i 26.

Termin uiszczania opłat za posiłki ustala się z góry od 10-ego do 20-ego na miesiąc następny.

W przypadku nieobecności ucznia w szkole możliwe jest dokonanie odpisu, przy czym fakt nieobecności należy zgłosić co najmniej dzień wcześniej lub najpóźniej do godziny 8.30 w dniu nieobecności dziecka w szkole (np. w razie choroby). Każdą wycieczkę zgłaszamy u intendenta z tygodniowym wyprzedzeniem.

Opłata podlega zwrotowi w wysokości iloczynu liczby dni nie korzystania z posiłku i wysokości opłaty za dany posiłek. W przypadku braku zgłoszenia kwota nie jest zwracana.

Uczniowie, którzy nie zapłacą w terminie zostają skreśleni z listy i nie będą wpuszczeni na obiad od nowego miesiąca. W razie odpisów w danym miesiącu uczniowie, którzy zostali skreśleni z listy mogą je wykorzystać zaraz na początku nowego miesiąca lub dostać zwrot pieniędzy.