Rozwój kompetencji kluczowych – świadomość i ekspresja kulturalna

Rozwój kompetencji kluczowych – świadomość i ekspresja kulturalna

 

Czym jest rozwijanie świadomości i ekspresji kulturalnej:

Docenianiem znaczenia twórczego wyrażania idei, doświadczeń i uczuć za pośrednictwem szeregu środków wyrazu, w tym muzyki, sztuk teatralnych, literatury i sztuk wizualnych.

Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tą kompetencją:

Wiedza kulturalna obejmuje świadomość lokalnego, narodowego i europejskiego dziedzictwa kulturalnego oraz jego miejsca w świecie. Obejmuje ona podstawową znajomość najważniejszych dzieł kultury, w tym współczesnej kultury popularnej. Niezbędne jest rozumienie kulturowej i językowej różnorodności w Europie i w innych regionach świata oraz konieczności jej zachowania, a także zrozumienie znaczenia czynników estetycznych w życiu codziennym.

Dogłębne zrozumienie własnej kultury oraz poczucie tożsamości mogą być podstawą szacunku i otwartej postawy wobec różnorodności ekspresji kulturalnej. Pozytywna postawa obejmuje również kreatywność oraz chęć pielęgnowania zdolności estetycznych poprzez wyrażanie siebie środkami artystycznymi i udział w życiu kulturalnym.

Jak rozwijamy kompetencje kluczowe w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej w połączeniu z nauką języków obcych:

  • Uczestnictwo w życiu kulturalnym poprzez wyjazdy na spektakle teatralne w języku angielskim
  • Warsztaty językowo – kulturowe z wolontariuszami z całego świata organizowane w szkole, których celem jest zrozumienie kulturowej i językowej różnorodności w Europie i innych regionach świata
  • Wyjazdy na warsztaty kulturalne organizowane przez organizacje skupiające wolontariuszy z całego świata, których celem jest budowanie szacunku i otwartości wobec różnorodności kulturowej
  • Organizowanie konkursów, którym celem jest pogłębienie wiedzy kulturalnej krajów europejskich

Aneta Miszczyńska

[Not a valid template]