Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp-klucze.pl

Data publikacji strony internetowej:  2016-09-02.

Data ostatniej dużej aktualizacji:  2023-09-01.

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kuczach

32-310 Klucza ul. Zawierciańska 30

tel/fax.: 32 642 85 19

e-mail: spklucz@op.pl

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed 23 września 2018 r. lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

– dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

– część zamieszczonych informacji w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,

– filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,

– zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

– brak formularza kontaktowego. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są obok formularza kontaktowego

–  „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej. 

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2019-11-03

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-30

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia i pomniejszania wielkości liter na stronie
 • skala szarości
 • wysoki kontrast
 • jasne tło
 • podświetlane linki
 • czytelna czcionka
 • mapa strony – w prawym dolnym rogu.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Marioli Wrońskiej, mailowo – spklucz@op.pl lub telefonicznie 32 642 85 19.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Zawierciańskiej, prowadzą do niego schody. Do wejścia można przejść z parkingu, nie ma tutaj ograniczeń w postaci schodów. Przy wejściu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.
 2. Przy wejściu głównym do szkoły znajduje się dzwonek, z którego można skorzystać w godzinach pracy szkoły.
 3. Ponadto jest jeszcze wejście od strony basenu – dostępne dla uczniów i pracowników szkoły w określonych godzinach. Ponadto od strony parkingu znajduje się wejście bezpośrednio do kuchni, które w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne. Kolejne wyjście prowadzi przez CDŚ – Centrum Doświadczania Świata, oddzielna placówka.
 4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi na portierni.
 5. W budynku na każdym poziomie (piwnica, parter, pierwsze piętro) znajduje się korytarz. Na jego początku znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada wind.
 6. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
 7. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych.
 8. Do szkoły nie może wejść osoba z psem asystującym.
 9. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 10. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego – 29 marca 2021