Dokumenty szkolne

Ważne dokumenty na rok szkolny 2021/2022:

 1. Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach – Tekst jednolity – listopad 2022
 2. PLAN PRACY SZKOŁY 2022-2023
 3. Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach rok szk. 22-23
 4. Regulamin dziennika elektronicznego
 5. Podręczniki szkolne – REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW Z PODRĘCZNIKÓW
 6. Tornistry szkolne – Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego
 7. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH I INTERWENCYJNYCH.  – SP Klucze
 8. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i interwencyjnych – materiały szkoleniowe
 9. Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów – MEN
 10. PROCEDURA DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KLUCZACH
 11. PROCEDURA BEZPIECZEŃSTW NA TERENIE JEDNOSTKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19 obowiązująca w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II  w Kluczach od 1 września 2020r. 
 12. Procedura na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2
 13. PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KLUCZACH
 14. Procedura – agresywny uczeń.
 15. Bezpieczeństwo w szkole. Poradnik MEiN.