Dokumenty szkolne

Ważne dokumenty szkolne:

 1. Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach – Tekst jednolity – styczeń 2023
 2. Regulamin organizacji wycieczek szkolnych 30.11.22
 3. PLAN PRACY SZKOŁY 2022-2023
 4. Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach rok szk. 22-23
 5. Regulamin dziennika elektronicznego
 6. Podręczniki szkolne – REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW Z PODRĘCZNIKÓW
 7. Tornistry szkolne – Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego
 8. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH I INTERWENCYJNYCH.  – SP Klucze
 9. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i interwencyjnych – materiały szkoleniowe
 10. Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów – MEN
 11. PROCEDURA DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KLUCZACH
 12. Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie Erasmus + Democracy Begins at Home
 13. PROCEDURA BEZPIECZEŃSTW NA TERENIE JEDNOSTKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19 obowiązująca w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II  w Kluczach od 1 września 2020r. 
 14. Procedura na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2
 15. PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KLUCZACH
 16. Procedura – agresywny uczeń.
 17. Bezpieczeństwo w szkole. Poradnik MEiN.