Dokumenty szkolne

Ważne dokumenty szkolne:

 1. Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach – Tekst jednolity – listopad 2023
 2. STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach z dnia 08.02.2024 roku
 3. STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach z dnia 08.02.2024 roku – wersja skrócona.
 4. REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH
 5. Regulamin organizacji wycieczek szkolnych 30.11.22
 6. Plan Pracy Szkoły 2023/2024
 7. Kalendarz wydarzeń 2023/2024
 8. Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach rok szk. 22-23
 9. Regulamin dziennika elektronicznego
 10. Tornistry szkolne – Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego
 11. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH I INTERWENCYJNYCH.  – SP Klucze
 12. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i interwencyjnych – materiały szkoleniowe
 13. Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów – MEN
 14. PROCEDURA DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KLUCZACH
 15. Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie Erasmus + Democracy Begins at Home
 16. PROCEDURA BEZPIECZEŃSTW NA TERENIE JEDNOSTKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19 obowiązująca w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II  w Kluczach od 1 września 2020r. 
 17. Procedura na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2
 18. PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KLUCZACH
 19. Procedura – agresywny uczeń.
 20. Bezpieczeństwo w szkole. Poradnik MEiN.