Dokumenty szkolne

Ważne dokumenty szkolne:

 1. Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach – Tekst jednolity – wrzesień 2023
 2. REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH
 3. Regulamin organizacji wycieczek szkolnych 30.11.22
 4. Plan Pracy Szkoły 2023/2024
 5. Kalendarz wydarzeń 2023/2024
 6. Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach rok szk. 22-23
 7. Regulamin dziennika elektronicznego
 8. Tornistry szkolne – Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego
 9. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH I INTERWENCYJNYCH.  – SP Klucze
 10. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i interwencyjnych – materiały szkoleniowe
 11. Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów – MEN
 12. PROCEDURA DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KLUCZACH
 13. Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie Erasmus + Democracy Begins at Home
 14. PROCEDURA BEZPIECZEŃSTW NA TERENIE JEDNOSTKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19 obowiązująca w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II  w Kluczach od 1 września 2020r. 
 15. Procedura na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2
 16. PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KLUCZACH
 17. Procedura – agresywny uczeń.
 18. Bezpieczeństwo w szkole. Poradnik MEiN.