KONKURSY 2022/2023

KONKURSY

Rok szkolny 2022/2023


KONKURS FOTOGRAFICZNY

Drodzy Uczniowie!

Zapraszam do udziału w Konkursie Fotograficznym ogłoszonym przez Rzecznika Praw Dziecka.

Konkurs adresowany jest do uczniów w następujących kategoriach:

Kat. II – kl. 0-IV

Kat. III – kl. V-VIII

Czytaj więcej
 

Warunki dotyczące pracy konkursowej:

a) praca – zdjęcie będzie przyjęte wyłącznie w postaci cyfrowej;

b) fotografia może być wykonana aparatem fotograficznym, tabletem lub smartfonem;

c) uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną fotografię;

d) przesłany plik musi mieć nie więcej niż 10 MB.

f) zdjęcie może być w dowolnej kolorystyce;

g) dopuszczone formaty plików to JPG oraz PNG;

h) zdjęcie powinno być plikiem oryginalnym, nie przetworzonym komputerowo – nie dotyczy korekty kolorystyki, kontrastu i ostrości, a także drobnego retuszu.

Prace należy przesłać do 24 maja 2023r.

Na adres:

pilarczyk.sylwia.sp@gmail.com   lub   adriana78@autograf.pl

Regulamin konkursu w poniższym linku:

https://brpd.gov.pl/wp-content/uploads/2023/05/Regulamin-konkursu-fotograficznego-Rzecznika-Praw-Dziecka-z-okazji-Dnia-Dziecka-2023.pdf

UWAGA:

Dokonując zgłoszenia fotografii do Konkursu, Uczestnik zapewnia Organizatora, że zgłoszone zdjęcie nie narusza praw osób trzecich i przepisów prawa,

zaś osoby widniejące na zdjęciu wyraziły zgodę na wykonanie zdjęcia i publiczną jego prezentację, w tym prezentację ich wizerunku w Konkursie. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia praw osób trzecich wynikające ze zgłoszonych zdjęć do Konkursu.

Zgoda na udział w konkursie w poniższym linku:

https://brpd.gov.pl/wp-content/uploads/2023/05/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-1-Formularz-zg%C5%82oszenia-do-Konkursu-fotograficznego-z-okazji-Dnia-Dziecka-2023.pdf

Kartę zgłoszenia należy dostarczyć do p. Sylwii Pilarczyk lub p. Adriany Nowakowskiej (sala 111)

Kartę zgłoszenia w wersji papierowej może uczeń pobrać  od p. Sylwii Pilarczyk lub Adriany Nowakowskiej(sala 111)

Pozdrawiamy i zachęcamy do udziału ?

Osoby odpowiedzialne: p. Sylwia Pilarczyk i p. Adriana Nowakowska

 

„Piękno przyrody, dobro człowieka“

Zapraszam do udziału w VI Konkursie Poetyckim im. Anny Piątek dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych Powiatu Olkuskiego „Piękno przyrody, dobro człowieka”, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu. Honorowy patronat nad konkursem objął Małopolski Kurator Oświaty, Starostwo Powiatowe Olkusz, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Fundacja im. Wisławy Szymborskiej.

Czytaj więcej
 

Na konkurs należy napisać autorski wiersz o tematyce „Piękno przyrody, dobro człowieka”.

Termin nadsyłania prac do szkolnego koordynatora konkursu: do 4 maja 2023 r.

Poniżej znajduje się regulamin i formularz zgłoszenia do konkursu.

W razie pytań, jestem do dyspozycji.

Szkolny koordynator konkursu: Anna Konieczniak

Załączniki: 

KONKURS POETYCKI 2023 – Regulamin – WORD

KONKURS POETYCKI 2023 -Regulamin PDF

 

Zapraszamy do udziału w

I Gminnej Językowej Grze Terenowej „Klucze Quest – mission possible“

ADRESAT:

Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych z gminy Klucze

CELE:

– Poszerzanie świadomości językowej uczniów oraz propagowanie znaczenia nauki języków obcych,

– Rozwijanie zainteresowań oraz zachęcanie do nauki,

– Rozwijanie wyobraźni, kreatywności i kompetencji językowych poprzez pracę w zespole.

Czytaj więcej
 

ORGANIZACJA i program

 1. W Grze może wziąć udział 6 uczniów z każdej klasy. Uczestników typuje szkoła.
 2. Gra rozpoczyna się i kończy w Szkole Podstawowej im, Jana Pawła II w Kluczach, w auli szkolnej.
 3. Każdy zespół otrzyma kartę, na której wyznaczone przez organizatora osoby będą przyznawały punkty za wykonane zadania.
 4. Zadania przydzielane będą grupom, w różnych punktach rozmieszczonych na terenie Klucz. Uczestnicy dostaną też wskazówki jak dotrzeć do poszczególnych stanowisk.
 5. Uczniowie rozwiązują zadania samodzielnie (bez pomocy opiekuna i bez użycia telefonu).
 6. Czas ukończenia zadań – 150 minut.
 7. Gra dotyczyć będzie języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, włoskiego i francuskiego.
 8. Każdej grupie uczniów rozwiązujących zadania towarzyszy nauczyciel/opiekun
 9. Po wykonaniu wszystkich zadań , lub upływie wyznaczonego czasu, uczestnicy zgłaszają się do auli szkolnej w Szkole Podstawowej w Kluczach.
 10. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów będzie brany pod uwagę czas wykonania zadań.
 11. Za zajęcie I, II i III miejsca przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.
 12. Zgłoszenia uczestników – reprezentantów klas należy przesłać wraz z wypełnionymi i podpisanymi przez rodziców/opiekunów prawnych dokumentami (Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2) na adres: spklucz@op.pl. Dokumenty zostaną przesłane do szkół drogą mailową wraz z Regulaminem. Można je również pobrać ze strony Organizatora: www.sp-klucze.pl

HARMONOGRAM/ WAŻNE DATY

 1. Zgłoszenia szkół do Gry do dnia 10 maja 2023 r. (piątek)
 2. Gra rozpocznie się we wtorek 29 maja 2023 r. o godzinie 9:00
 3. Ogłoszenie wyników w dniu konkursu o godzinie 13:30 (lub wcześniej)
 4. Opublikowanie wyników na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Kluczach do dnia 2 czerwca 2023

Postanowienia końcowe:

 1. Integralną część regulaminu konkursu stanowią:

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy i zgody rodziców

Załącznik nr 2 –  Klauzula Informacyjna RODO

 1. Za organizację i przebieg I Gminnej Językowej Gry Terenowej odpowiadają:

 Danuta Majcherkiewicz i Mariola Wrońska, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach,

 1. Zawierciańska 30, 32-310 Klucze, tel. 326428519, e-mail: spklucz@op.pl
 2. Zgłoszenie do udziału w Grze jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestnika w związku z udziałem w Grze.
 4. Wyniki ogłoszone przez komisję są ostateczne.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestników, których działania są niezgodne z regulaminem.

Szkolni koordynatorzy konkursu: Danuta Majcherkiewicz, Mariola Wrońska

Pliki do pobrania:

Regulamin I Gminnej Gry Terenowej – Klucze Quest – mission possible

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Karta zgłoszeniowa

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Zgoda rodziców, Klauzula nformacyjna RODO

 

Konkurs szkolny „Konstytucja 3 Maja“

Drodzy Uczniowie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie pt. „Konstytucja 3 Maja“. Jest to konkurs wewnatrzszkony dla uczniów klas 4-8 dotyczący okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Czytaj więcej
 

 Cel Konkursu:

–           uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

–           kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez  upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o historii Polski,

–           rozbudzanie zainteresowań dorobkiem minionych pokoleń,

–           budowanie poczucia dumy narodowej, płynącej z osiągnięć przodków

–           odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów, motywowanie do samodzielnego poszerzania  wiedzy

 

 Zakres tematyczny:

Tematyka konkursu obejmować będzie znajomość faktów związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja. Pytania dotyczyć będą wydarzeń historycznych, jak: konfederacja barska, Sejm Czteroletni, uchwalenie konstytucji 3 Maja, konfederacja targowicka, wojna z Rosją, powstanie kościuszkowskie i trzy rozbiory Polski.

 1. Literatura:

            Podręczniki do historii do szkoły podstawowej.

 

Bardzo prosimy o zgłaszanie się chętnych uczniów do końca kwietnia do nauczycieli historii p. Agaty Jandy i p. Marty Myszewskiej.

 

Konkurs plastyczny „Czysta Gmina – czysty świat” z okazji III Edycji Gminnej EKO-AKCJI „Sprzątamy Gminę Klucze”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Warunki konkursu:

Czytaj więcej
 

 • konkurs jest otwarty dla wszystkich przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych Gminy Klucze,

 • każdy z uczestników konkursu proszony jest o nadesłanie lub dostarczenie do szkolnego opiekuna konkursu – Pani Marii Dyduch, samodzielnej pracy plastycznej o formacie A3 (na kartce z bloku technicznego) w technice – farby plakatowe, pastele, akwarela, kredki ołówkowe, woskowe.

 • Prace plastyczne powinny zawierać metryczkę przymocowaną na odwrocie (imię i nazwisko autora, klasa i nazwa szkoły, nazwisko i imię opiekuna)

 • Kategorie wiekowe szkoły podstawowej: klasy 1-3, 4-8

 • Termin dostarczenia prac na eliminacje szkolne: do 14 kwietnia 2023 r.

Koordynator szkolny konkursu: mgr Maria Dyduch

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

PIOSENKA Z UŚMIECHEM

Drodzy uczniowie! Zapraszamy do udziału w IV konkursie „PIOSENKI Z UŚMIECHEM” organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach. Tematem przewodnim konkursu jest prezentacja dowolnej piosenki.

Czytaj więcej
 

WAŻNE INFORMACJE:

 • uczestnicy prezentują jeden utwór dostosowany do wieku i możliwości wykonawczych
 • utwór może być wykonany a capella, przy akompaniamencie instrumentu lub z podkładem muzycznym (półplayback)
 • podkład należy przesłać na adres mail szkolnego opiekuna konkursu: sylwia.sp@gmail.com do 29.03.2023r.

Zgłoszenia przyjmuje p. Sylwia Pilarczyk do 29.03.2023r. (sala 111).

Koordynator szkolny konkursu: Sylwia Pilarczyk

 

Konkurs Literacko – Plastyczny

„Równość – Wolność – Niepodległość“

Uczniowie klas 6 – 8!

Zapraszam do udziału w Powiatowym Konkursie Literacko – Plastycznym „Równość – Wolność – Niepodległość“ pod Patronatem Starosty Olkuskiego i Wójta Gminy Klucze

Czytaj więcej
 

Celem konkursu jest;

 • upowszechnianie wiedzy o Powstaniu Styczniowym i jego dziedzictwie
 • włączenie mieszkańców gminy Klucze i powiatu olkuskiego w obchody 160 rocznicy Powstania Styczniowego
 • krzewienie wśród młodzieży idei patriotycznych i szacunku dla minionych pokoleń
 • upowszechnienie wiedzy o polskich bohaterach
 • rozwijanie zainteresowań sztuką
 • rozwój umiejętności plastycznych uczestników
 • rozbudzanie wrażliwości na piękno sztuk plastycznych

Konkurs adresowany jest do uczniów klas 6-8 szkół podstawowych z gminy Klucze oraz uczestników pozaszkolnych zajęć plastycznych z ośrodków kultury działających na terenie powiatu olkuskiego.

Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

Zadaniem uczestników będzie wykonanie plakatu o formacie A – 2 wybraną techniką o tematyce związanej z Powstaniem Styczniowym – plakat powinien zawierać cytat, aforyzm lub sentencję.

Konkurs odbędzie się  17 kwietnia, stacjonarnie w Domu Kultury w Jaroszowcu – materiały plastyczne zapewnia organizator konkursu (można przynieść własne)

Wszystkie zainteresowane osoby proszę o zgłoszenie chęci udziału w konkursie Pani Martynie Smaruj, do dnia 28 marca!  Jeśli będzie dużo chętnych, przeprowadzimy eliminacje szkolne.

Koordynator szkolny konkursu: Martyna Smaruj

 

VI POWIATOWY MARATON JĘZYKA ANGIELSKIEGO

pod hasłem

LOVE SOMETIMES TURNS A HUMAN INTO AN ANIMAL BUT OFTEN AN ANIMAL INTO A HUMAN”

ROK SZKOLNY 2022 / 2023

Czytaj więcej
 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Organizator: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Osieku, Osiek 79B, 32-300 Olkusz, tel./fax (32) 642-70-21.

 1. Osoby odpowiedzialne: dyrektor szkoły: mgr Paweł Czarnota, koordynatorzy: mgr Joanna Stanek, mgr Dorota Stachowicz-Mączka, mgr Aleksandra Wojdyła, mgr Anna Jurczyk

 1. Powiatowy Maraton Języka Angielskiego, zwany dalej „Maratonem” adresowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych z terenu powiatu olkuskiego.

 1. Maraton składa się z 3 części: językowej, muzycznej i plastycznej. Sposób organizacji każdej z nich opisują regulaminy przesłane w osobnych plikach.

 1. TEMAT PRZEWODNI TEGOROCZNEJ EDYCJI BRZMI „LOVE SOMETIMES TURNS A HUMAN INTO AN ANIMAL BUT OFTEN AN ANIMAL INTO A HUMAN”

 1. Dany uczeń może wziąć udział we wszystkich częściach Maratonu, o ile zezwala na to regulamin poszczególnych części. Uczestnicy, którzy zajęli 1 miejsce w ubiegłorocznej edycji maratonu, nie mogą wziąć udziału w tej jego części, w której zwyciężyli (np. osoba, która zajęła 1 miejsce w części plastycznej, nie może po raz kolejny wziąć w niej udziału, ale może startować w części muzycznej i / lub językowej).

 1. Cele Maratonu:

 • pobudzanie aktywności intelektualnej i artystycznej uczniów, budzenie wiary w ich siły, umiejętności i talenty;

 • promowanie tolerancji, otwartości, przyjaźni oraz ciekawości świata;

 • tworzenie uczestnikom okazji do zaprezentowania i porównania umiejętności językowych, muzycznych i plastycznych; promowanie nowych talentów oraz aktywności artystycznej wśród uczniów.

 1. Informacje o Maratonie będą się pojawiać na:

 • naszym fanpage na Facebooku https://web.facebook.com/Maraton-J%C4%99zyka-Angielskiego-374538026251628/

 • szkolnej stronie internetowej osieksp.edupage.org w zakładce: Więcej – Z życia szkoły – Maraton Języka Angielskiego.

 1. Nagrody:

 • W każdej części Maratonu komisja konkursowa przyznaje nagrody laureatom miejsc 1, 2 i 3 oraz trzy wyróżnienia.

 • Laureaci 1, 2 i 3 miejsca oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

 • Laureaci 1, 2 i 3 miejsca otrzymają również Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz (dotyczy tylko uczniów z terenu miasta i gminy Olkusz).

 • Wszyscy nauczyciele uczniów biorących udział w Maratonie otrzymają podziękowanie.

 • Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo przyznawania dodatkowych nagród i wyróżnień, a także odstąpienia od przyznania nagrody.

 • W przypadku nieodebrania nagrody w wyznaczonym terminie, przepada ona na rzecz organizatora.

 1. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne. Ze względu na zapisy w Regulaminie Przyznawania Nagród Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, nie przyznaje się ex aequo miejsc 1, 2 i 3.

 1. Kontakt:

 • Cała korespondencja pomiędzy organizatorami a uczestnikami Maratonu oraz ich opiekunami odbywa się WYŁĄCZNIE poprzez adres e-mail maraton.angielski@gmail.com oraz wiadomości na Messengerze wysłane do strony Maraton Języka Angielskiego na Facebooku.

 • W przypadku spraw najwyższej wagi i koniec przyjmowania kart zgłoszenia nie cierpiących zwłoki prosimy o kontakt z Joanną Stanek pod numerem 607 425 123 lub Dorotą Stachowicz-Mączką pod numerem 600 038 329.

 1. W przypadku jakichkolwiek zmian, organizatorzy zobowiązują się do powiadomienia o nich wszystkich uczestników.

 2. Przy ustalaniu powyższego terminarza, organizatorzy Maratonu wzięli pod uwagę możliwości organizacyjne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Osieku – nie ma możliwości ustalenia innych terminów etapów powiatowych.

 3. Zgłoszenie uczestnika / uczestników oznacza akceptację wszystkich zapisów zawartych w regulaminie Maratonu.

KALENDARIUM MARATONU

Część językowa:

L. p.

Data / godzina

Wydarzenie

1.

03. 04. 2023 r.

15:00

Koniec przyjmowania kart zgłoszenia.

2.

12. 04. 2023 r.

13:00

Publikacja testu – I etap.

3.

14. 04. 2023 r.

9:00

Obrady komisji; sprawdzenie testów z I etapu

4.

17. 04. 2023 r.

17:00

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do II etapu.

5.

19. 04. 2023 r.

11:00

Publikacja testu – II etap.

6.

19. 04. 2023 r.

16:00

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do części ustnej

7.

21. 04. 2023 r.

9:00

Część ustna (MOK w Olkuszu)

8.

24. 04. 2023 r.

15:00

Ogłoszenie listy laureatów na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Osieku oraz stronie Maratonu na Facebooku.

9.

08. 05. 2023 r.

W przypadku nauki zdalnej:

godz. 10:00 – 14:00 odbiór nagród i dyplomów

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Osieku (sala nr 9)

W przypadku nauki stacjonarnej:

godz. 10:00 Gala Finałowa w MOK w Olkuszu (sala widowiskowa)

Część muzyczna:

L. p.

Data / godzina

Wydarzenie

1.

03. 04. 2023 r.

15:00

Koniec przyjmowania kart zgłoszenia.

2.

13. 04. 2023 r.

11:00

Przesłuchania kwalifikacyjne (MOK w Olkuszu)

3.

24. 04. 2023 r.

15:00

Ogłoszenie listy laureatów na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Osieku oraz stronie Maratonu na Facebooku.

4.

08. 05. 2023 r.

W przypadku nauki zdalnej:

godz. 10:00 – 14:00 odbiór nagród i dyplomów

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Osieku (sala nr 9)

W przypadku nauki stacjonarnej:

godz. 10:00 Gala Finałowa w MOK w Olkuszu (sala widowiskowa)

Część plastyczna:

L. p.

Data / godzina

Wydarzenie

1.

03. 04. 2023 r.

15:00

Koniec przyjmowania prac plastycznych

2.

13.04.2023 r.

9:00

Obrady komisji (MOK w Olkuszu)

3.

24. 04. 2023 r.

15:00

Ogłoszenie listy laureatów na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Osieku oraz stronie Maratonu na Facebooku.

4.

08. 05. 2023 r.

W przypadku nauki zdalnej:

godz. 10:00 – 14:00 odbiór nagród i dyplomów

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Osieku (sala nr 9)

W przypadku nauki stacjonarnej:

godz. 10:00 Gala Finałowa w MOK w Olkuszu (sala widowiskowa)

Część muzyczna

Część językowa

Część plastyczna

Koordynator szkolny konkursu: Aneta Miszczyńska

 

KONKURS PLASTYCZNY

na RODZINNĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

Drodzy Uczniowie!

Zapraszam do udziału w konkursie plastycznym na RODZINNĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

Czytaj więcej
 

Celem konkursu jest;

 • popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową
 • przekaz wartości i tradycji ludowej
 • poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych, poszukiwanie nowych środków wyrazu
 • rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z Gminy Klucze (osoby starsze z rodziny mogą pomagać w wykonywaniu elementów)

 • prace powinny być niepowtarzalne i oryginalne oraz charakteryzować się naturalnością wypowiedzi
 • prace mogą nawiązywać do miejscowych tradycji ludowych, mieć w sobie ładunek tzw. regionalizmu
 • jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 pracę
 • polecana technika wykonania; materiały naturalne ( bukszpan, barwinek, żarnowiec, bazie, suche kwiaty i trawy, wstążki, bibuła, krepina itp.), nie można wykorzystywać elementów sztucznych
 • palma musi wynosić minimum 50 cm

Pracę należy przynieść do dnia 16 marca 2023r. na portiernię szkolną, powinna ona być czytelnie podpisana wg wzoru ( karta zgłoszenia stanowiąca załącznik nr 1do regulaminu) pismem drukowanym oraz przypięta do pracy. Dokumenty należy dostarczyć wraz z PALMĄ.

Wszystkie wymagane dokumenty dotyczące konkursu są do odebrania u Pani Martyny Smaruj.

Osoby chętne do udziału w konkursie proszone są o zgłoszenie się po dokumenty (sala 224)

Informacje o wynikach konkursu ukażą się na stronie internetowej www.gokklucze.pl oraz Facebooku

 Zachęcam do wzięcia udziału w konkursie!

Szkolny koordynator konkursu: Martyna Smaruj

 

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego OLIMPUSEK

Serdecznie zapraszamy  uczniów klas I – III do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z języka angielskiego OLIMPUSEK, organizowanego przez Ogólnopolskie Olimpiady OLIMPUS.

Czytaj więcej
 

Każdy test to 21 pytań. Pytania konkursowe zawierają co najmniej jedną prawidłową odpowiedź.

Dla najlepszych przewidziane są nagrody.

Więcej informacji na stronie:

Regulamin: https://www.olimpus.edu.pl/olimpusek/sesja-wiosenna/regulamin

Instrukcja: https://www.olimpus.edu.pl/olimpusek/sesja-wiosenna/instrukcja

Termin zgłoszeń – 27 luty 2023

Termin konkursu – 30 marca 2023

Udział w konkursie jest płatny i kosztuje 13,50zł.

Szkolny koordynator konkursu: Mariola Wrońska

kontakt: mariola.wronska@interia.pl

 

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego PANDA

Serdecznie zapraszamy  uczniów klas IV-VIII do wzięcia udziału  w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego  Panda, organizowanego przez Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI.

Czytaj więcej
 

Konkurs o różnym stopniu trudności  przeprowadzony będzie w formie testów jednokrotnego wyboru, skierowany do uczniów klas IV-VIII.

Każdy test  to 30 pytań  z czterema wariantami odpowiedzi. Dla najlepszych przewidziane są nagrody.

Więcej informacji na stronie: edi.edu.pl

Termin zgłoszeń – 17 marca 2023

Termin konkursu- 17 kwietnia 2023

Udział w konkursie jest płatny i kosztuje 13,50zł.

Szkolny koordynator konkursu: Danuta Majcherkiewicz

kontakt: kasiamajcherkiewicz@gmail.com

 

XX POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNO-LITERACKI

Zapraszamy do udziału w XX POWIATOWYM  KONKURSIE HISTORYCZNO-LITERACKIM

,,Gloria victis” – ,,chwała zwyciężonym” organizowanym z okazji 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

Organizatorzy:

Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu

Czytaj więcej
 

Patronat Honorowy:

Minister ds. Integracji Społecznej, Poseł na Sejm RP Agnieszka Ścigaj Wiceminister Sportu i Turystyki, Poseł na Sejm RP Jacek Osuch Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita

Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie

Cele konkursu:

 • upamiętnienie 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego,
 • krzewienie wśród młodzieży idei patriotyzmu i szacunku dla minionych pokoleń,
 • kształtowanie świadomych postaw obywatelskich,
 • motywowanie do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności,
 • promowanie twórczej aktywności uczniów,
 • popularyzowanie poprawnej polszczyzny.

Kategorie konkursu

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach:

Kategoria I – quiz historyczny

Uczniowie rozwiązują zadania o charakterze historycznym dotyczące problematyki konkursu. Zakres tematyczny obejmuje wydarzenia związane z Powstaniem Styczniowym.

Kategoria II – plakat z przesłaniem

Zadaniem uczestników będzie wykonanie plakatu dowolną techniką o tematyce związanej

z Powstaniem Styczniowym. Plakat musi zostać opatrzony przesłaniem w formie jednozdaniowego komentarza (np. hasła, sentencji, aforyzmu, epigramatu). Organizator zapewnia przybory malarskie ( można przynieść własne ), w czasie wykonywania pracy wyklucza się możliwość wykorzystania wcześniej przygotowanych projektów.

Kategoria III- dyktando

Uczestników obowiązuje znajomość reguł ortograficznych oraz zasad interpunkcyjnych,

a także umiejętność właściwego ich zastosowania, ze szczególnym uwzględnieniem pisowni wyrazów związanych z wydarzeniami nawiązującymi do tematyki konkursu.

Warunki uczestnictwa:

 1. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu olkuskiego.
 1. Szkoły mogą wytypować do udziału w konkursie po dwóch uczestników w każdej kategorii. Każda kategoria jest konkurencją indywidualną. Uczeń może wystąpić tylko w jednej konkurencji.

Uczniowie proszeni są o zgłaszanie się do nauczycieli przedmiotów:

 

Quiz historyczny – p. Agata Janda i p. Marta Myszewska

Dyktando – p. Iwona Boruń, p. Anna Barczyk i p. Celina Adamek

Plakat – p. Martyna Smaruj i p. Maria Dyduch

Serdecznie zapraszamy.

 

VII edycja Konkursu literacko-plastyczno-ekologicznego

„Chrońmy źródła wody”

Zapraszam do udziału w VII edycji Konkursu literacko-plastyczno-ekologicznego „Chrońmy źródła wody” organizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, Stowarzyszenie Teatralno-Literackie i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu.

Czytaj więcej
 

Cele konkursu: uświadomienie zagrożeń będących skutkiem negatywnych działań człowieka na środowisko, uwrażliwienie na aktualne problemy dotyczące czystości wód i gleb oraz gospodarki ściekowej, rozbudzanie poczucia jedności ze środowiskiem naturalnym i kształtowanie zachowań proekologicznych.

Konkurs adresowany jest do uczniów w następujących kategoriach:

II grupa wiekowa – uczniowie klas 1-3

III grupa wiekowa – uczniowie klas 4-6

III grupa wiekowa – uczniowie klas 7-8

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej lub literackiej w formie wierszowanej.

Format pracy plastycznej: A3 jednostronny

Technika dowolna (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, itp.). Mile widziane hasło promujące czystość wód i gleb oraz gospodarki ściekowej.

Prace należy wykonać do 1 marca 2023r. do godz. 11.30.

Finał konkursu odbędzie się 22 marca 2023 r.

Regulamin konkursu oraz niezbędne załączniki znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce: KONKURSY.  Wszelkie zgody/załączniki można również pobrać od szkolnego opiekuna konkursu – p. Anny Ziaja (sala nr 110). Tutaj też składamy wykonane prace, których nie podpisujemy (na odwrocie wpisujemy TYLKO tytuł) oraz wypełnione załączniki.

Za udział w konkursie uczeń otrzymuje pochwałę i ocenę.

Opiekun konkursu: Anna Ziaja, anziaj@gmail.com

Do pobrania: Załączniki do Konkurs 2023 „Chrońmy źródła wody”

 

3. Konkurs literacki „Piękno Małopolski słowem opisane“ pod Patronatem Honorowym Witolda Kozłowskiego Marszałka Województwa Małopolskiego

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ ogłosiło 3. Konkurs Literacki „PIĘKNO MAŁOPOLSKI – SŁOWEM OPISANE”, którego Patronem Honorowym jest Pan Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego.

Czytaj więcej
 

Zapraszam do udziału w konkursie uczniów naszej szkoły, którzy chcą opisać piękno Małopolski, fragmenty jej krajobrazu i architektury; piękno twórczości ludowej, rękodzieła, obrzędów i zwyczajów, legend, a może nawet smaku niepowtarzalnych, tradycyjnych małopolskich potraw. Ale też piękno zwykłych ludzi, na co dzień zamieszkujących tę ziemię. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach: wiersza i prozy oraz w grupach wiekowych: do lat 12, od 13 do 17 lat. Dodatkowo oddzielnie oceniane będą utwory napisane językiem literackim i gwarowym.

Termin nadsyłania prac do szkolnego opiekuna konkursu: do 18 kwietnia 2023 r.

Poniżej znajduje się regulamin i formularz zgłoszenia do konkursu.

W razie pytań, jestem do dyspozycji.

Anna Konieczniak

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_3.PIĘKNO MAŁOPOLSKI_2023

plansza – piekno malopolski2023

REGULAMIN_3.PIĘKNO MAŁOPOLSKI_2023

 

KONKURS PLASTYCZNY

Drodzy Uczniowie!

Zapraszam do udziału w Konkursie Plastycznym  „Kto tu rządzi? Praca sołtysa i rady sołeckiej w naszej wsi“ ogłoszonym przez Szkołę Podstawową im. Św. Kazimierza Jagiellończyka w Bańskiej Niżnej.

Czytaj więcej
 

Celem konkursu jest :

 • zainteresowanie dzieci praca samorządu w ich miejscu zamieszkania
 • budzenie szacunku dla pracy sołtysa
 • propagowanie dokonań sołtysów – społeczników
 • rozwijanie u dzieci wrażliwości estetycznej i umiejętności plastycznych

Konkurs adresowany jest do uczniów w następujących kategoriach:

Kat. II – kl. I-III

Kat. III – kl. IV-V

Kat. IV – kl.VI-VIII

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej.

Format pracy: A4

Technika: dowolna (uwaga organizatora: „prosimy nie przysyłać prac wykonanych z produktów spożywczych, np. ryż , kasza, itp.,prac ze styropianu, wykonanych na szkle, a także prac przestrzennych, np. Modeli, albumów, rzeźb, makiet, prosimy nie oprawiać prac w jakiekolwiek ramy, wszystkie prace powinny być zabezpieczone foliowymi koszulkami“

Prace należy wykonać do 16 lutego 2023r.

Ogłoszenie wyników nastąpi po 1 marca (należy śledzić stronę internetową: www.spbn.szaflary.pl)

Kartę zgłoszenia oraz prace należy składać do osób odpowiedzialnych p. Sylwii Pilarczyk lub p.Adriany Nowakowskiej (sala 111)

Kartę zgłoszenia w wersji papierowej może uczeń pobrać  od p. Sylwii Pilarczyk lub Adriany Nowakowskiej (sala 111)

Za udział w konkursie uczeń otrzymuje pochwałę i dodatkową ocenę z plastyki.

Zachęcam do udziału ?

Osoby odpowiedzialne: p. Sylwia Pilarczyk i p. Adriana Nowakowska

 

„Matematyka jest wszędzie”

Temat roku: – „Matematyka w historii, historia w matematyce”

Zachęcamy do konkursu. Wystarczy wymyślić fajny temat, zrobić prezentację lub nagrać film i gotowe 😉

W tamtym roku nasza uczennica zdobyła I miejsce w konkursie! Są atrakcyjne nagrody!

Czytaj więcej
 

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie i przedstawienie prezentacji przedstawiającej Temat Roku: „Matematyka w historii, historia w matematyce“. np.:

― opis matematyczny wydarzenia historycznego

― historię rozwoju pojęcia matematycznego

― postać matematyka i jego osiągnięcia ― itp.

w dowolnej formie (np. referat, pokaz zdjęć, prezentacja multimedialna, film, scenka, pokaz modelu itp.).

Kategoria:

 1. Klasy: 4-6
 2. Klasy: 7-8

Prezentacja odbywać się będzie w ośrodku RODN „WOM” (Bielsko–Biała ul. Legionów 25) lub on-line w czasie rzeczywistym podczas trwania pokazów konkursowych.

Oceny prac konkursowych dokonuje komisja konkursowa powołana przez organizatorów.

W ocenie prac uwzględniane będą następujące kryteria:

– zgodność prezentacji z tematem roku Konkursu,

– innowacyjność, oryginalność, samodzielność pracy,

– atrakcyjność treści,

– sposób prezentowania.

Chętne osoby proszę o dostarczenie zgód do dnia: 27.01.2023r. do pani Marty Sorbian – sala 204

Zapraszam na stronę internetową konkursu: https://matsp.wombb.edu.pl/matematyka-jest-wszedzie

Opiekunowie konkursu:

Agata Janda, Marta Sorbian

 

Powiatowy Konkurs Czytelniczy

„Śladami bohaterów literackich”

Zapraszamy uczniów klas VII i VIII do udziału w XXII edycji Powiatowego Konkursu Czytelniczego „Śladami bohaterów literackich” organizowanej przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Krakowie Filia w Olkuszu oraz naszą szkołę.

Czytaj więcej
 

Zadaniem uczestników będzie rozwiązanie testu ze znajomości podanej literatury.

Do etapu szkolnego: Ch. Dickens „Opowieść wigilijna“, E. Nowak „Bransoletka“, J.R.R. Tolkien „Hobbit, czyli tam i z powrotem“

Do etapu powiatowego: wszystkie wymienione i dodatkowo A. Bradley „Zatrute ciasteczko“

Etap szkolny zostanie przeprowadzony na terenie szkół 17 marca 2023r. (na podstawie pytań opracowanych przez organizatorów i dostarczonych do szkół)

Do drugiego etapu przechodzą najwyżej dwie osoby z każdej szkoły. Karty zgłoszenia uczestników należy dostarczyć do 31 marca 2023r. do Biblioteki Pedagogicznej

Etap międzyszkolny odbędzie się w Bibliotece Pedagogicznej w Olkuszu ul. Króla Kazimierza Wielkiego 43 w dniu 21 kwietnia 2023r. o godz. 9:00.

W załącznikach znajduje się regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy

Regulamin konkursu.

Karta zgłoszenia.

Opiekun szkolny konkursu: Renata Zawisz, renia.zawisz@gmail.com

 

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur“

Zapraszamy uczniów klas II – VIII do udziału w XXXII edycji konkursu Kangur, który odbędzie się 16.03.2023 r..

Opłatę za konkurs, która wynosi 14 zł, należy wpłacić do dnia 25.01.2023 r.. Chętnych uczniów do udziału w konkursie z klas II – III prosimy o zgłaszanie się do wychowawców, natomiast uczniowie klas IV – VIII zgłaszają chęć uczestnictwa w konkursie do nauczycieli matematyki. Każdy uczestnik otrzymuje mały upominek.

Regulamin konkursu – Link

Data zgłoszenia: 31.01.2023 r.

Data konkursu: 16.03.2023r.

Opiekun konkursu: Anna Rybak


My Town“

Drodzy uczniowie! Zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Konkursie Językowo – Plastycznym dla dzieci i młodzieży My Town. Tematem przewodnim konkursu jest prezentacja swojego miasta w formie pisemnej (w języku angielskim) i graficznej. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu minimum 6 stron A4 dotyczących walorów, ciekawostek, tajemnic naszej miejscowości.

Czytaj więcej
 

WAŻNE INFORMACJE:

 • Praca musi mieć format A4 i zawiera minimum 6 stron
 • Praca musi być napisana w języku angielskim
 • Szata graficzna pracy ma postać dowolnej techniki malarskiej (gwasz, akryl, akwarela, pastel suchy i olejny, ołówek, tusz, itp.)
 • Wykluczony jest kolaż i inne techniki wycinankowe, takie jak naklejanie czy wydzieranki
 • Bardzo ważne są: estetyczne wykonanie pracy i poprawność językowa

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem

Prace należy przekazać do p. Sylwii Pilarczyk do 23.01.2023r. (sala 111)

Szkolni opiekunowie konkursu: p. Sylwia Pilarczyk, p. Mariola Wrońska.

Zapraszamy do kontaktu. Chętnie udzielimy wszelkich rad i wskazówek.

 

VI Powiatowy Muzyczno – Recytatorski

Turniej Językowy „Lingwistyczna Wieża Babel”

Cele konkursu: Rozwijanie zainteresowań i zdolności językowych uczniów szkół podstawowych.

Zasady przeprowadzania konkursu:

 1. Konkurs odbędzie się w Zespole Szkół Nr 4 w Olkuszu
 2. Konkurs ma formę występu artystycznego w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim lub francuskim.
 3. Konkurs składa się z 2 niezależnych od siebie części:

– jedna część to recytacja przygotowanej poezji lub fragmentu prozy w wybranym języku obcym (max. 5 minut)

– druga część to wykonanie utworu muzycznego w wybranym języku obcym (max. 10 minut)

Czytaj więcej
 

 1. Akceptowane są tylko występy solowe.
 2. Uczniowie danej szkoły mogą wybrać rywalizację w obu formach we wszystkich językach, jednak ten sam uczeń nie może prezentować utworów w różnych językach.
 3. Szkoły biorące udział w konkursie mogą zgłosić po jednej osobie prezentującej utwór w każdym języku obcym. Z jednej szkoły może być zgłoszonych max. 8 osób – po jednej do każdej formy artystycznej w każdym języku.
 4. Ocenie podlegać będą:

– poprawność i płynność językowa

– trudność i dobór repertuaru/tekstu

– wrażenia artystyczne

 1. Do dnia 20. stycznia należy dostarczyć plik z podkładem muzycznym w formacie mp3.
  Data zgłoszenia Data konkursu Odbiorcy
  20. styczeń 2023 25. styczeń 2023 Uczniowie klas VI, VII, VIII

Opiekun konkursu: Paweł Feledyk, feledyk@gmail.com

 

Najpiękniejszy stroik lub ozdoba świąteczna

Zapraszamy do szkolnego konkursu na najpiękniejszy stroik lub ozdobę świąteczną!

Klasy: 1-8

Termin: do 9.12.2022r.

Ogłoszenie wyników: 22.12.2022r.

Stroiki oraz ozdoby świąteczne będą sprzedawane na szkolnym kiermaszu.

Za pieniążki zakupione będą pomoce edukacyjne dla dzieci.

Opiekun: Marta Sorbian, Małgorzata Curyło, sala: 204 


Klasowa choinka

Zapraszamy do szkolnego konkursu na najpiękniejszą klasową choinkę!

Klasy: 1-8

Termin: do 15.12.2022r.

Ogłoszenie wyników: 22.12.2022r. 

Opiekun: Marta Sorbian, Małgorzata Curyło, sala: 204


„BARWNA HISTORIA BRACTWA KURKOWEGO”

Regulamin konkursu:

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „BARWNA HISTORIA BRACTWA KURKOWEGO” EDYCJA 6 | baza konkursów dla dzieci Konkursy dla dzieci

 

Cel konkursu:

– wzbogacenie zainteresowań dzieci i młodzieży historią i sztuką,

– zachęcanie do zdobywania informacji dotyczących osób i wydarzeń związanych z historią Bractwa Kurkowego,

– poznawanie różnorodnych technik plastycznych oraz rozwijanie kreatywności i wyobraźni.

Warunki uczestnictwa:

 1. Wiek uczestników konkursu: od 6 do 16 lat.
 2. Format pracy: A3

Dowolna technika plastyczna płaska (rysunek, malarstwo, grafika, kolaż, techniki mieszane). Praca powinna przedstawiać wydarzenia, osoby, miejsca i zabytki związane z Bractwem Kurkowym i jego historią.

Do przesłanej pracy należy dołączyć metryczkę i oświadczenie (stanowiące załącznik nr 1), oraz podpisany załącznik nr 2.

Nie można nadsyłać prac zbiorowych.

 1. Lista osób nagrodzonych i wyróżnionych opublikowana zostanie w styczniu 2023r. na stronie internetowej Organizatora.
 2. Prace należy nadsyłać do 9 GRUDNIA 2022r. na adres: Szkoła Podstawowa nr 38, im. Bractwa Kurkowego, ul. Francesco Nullo 23, 31-543 Kraków.

Prace należy zgłosić do opiekuna konkursu w szkole do 05.12.2022r.

Opiekun konkursu: Maria Dyduch

 

Zapraszam do udziału w XXII EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

 „POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI”

hasło tegorocznej edycji konkursu: „Ptaki parków krajobrazowych”

Uczniowie chętni z klas 6-8 prosimy o zgłaszanie się do pani Joanny Bokalskiej- Rajby do 30 listopada. Etap szkolny odbędzie się 20 stycznia.

Czytaj więcej
 

CELE KONKURSU

 1. Zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych Polski.
 2. Poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska.
 3. Zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy organizmami w ekosystemach.
 4. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów, roślin i zwierząt.
 5. Rozumienie i prawidłowe posługiwanie się pojęciami ekologicznymi.
 6. Nabywanie umiejętności posługiwania się kluczem do oznaczania gatunków.
 7. Rozwijanie umiejętności interpretowania mapy.
 8. Pobudzenie zainteresowania światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem.
 9. Rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody.
 10. Motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu.
 11. Wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczej uczniów.
 12. Integracja uczniów oraz wymiana doświadczeń między szkołami i służbami parków krajobrazowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA: W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VI, VII i VIII szkoły podstawowej z gmin, na terenie których położony jest park krajobrazowy lub jego otulina

LITERATURA: Podręczniki i zeszyty ćwiczeń do biologii i geografii rekomendowane przez MEN, w zakresie następujących treści nauczania podstawy programowej: Przyroda – wymagania szczegółowe: VI – Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy Biologia – wymagania szczegółowe: I – Organizacja i chemizm życia, II – Różnorodność życia, VII – Ekologia i ochrona środowiska, VIII – Zagrożenia różnorodności biologicznej. Geografia – wymagania szczegółowe: I – Mapa Polski, II – Krajobrazy Polski, VI – Współrzędne geograficzne, IX – Środowisko przyrodnicze Polski na tle Europy, 6 XI – Relacje

 

I GMINNY KONKURS PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ“

Drodzy uczniowie klas I-VIII! Zapraszamy do udziału w „I GMINNYM KONKURSIE PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ”. Aby wziąć w nim udział należy przygotować piosenkę o tematyce świątecznej (NIE kolędę, NIE pastorałkę). Można zaśpiewać a capella, przy akompaniamencie instrumentu lub z podkładem muzycznym.

Czytaj więcej
 

Ważne terminy:

 • do 23.11.2022r. – zgłoszenie do p. Sylwii Pilarczyk (s.111) chęci wzięcia udziału w konkursie

 • 1.12.2022r. – przesłuchania konkursowe (w Domu Kultury w Jaroszowcu)

 • 16.12.2022r. – wręczenie nagród i występ laureatów

Zapraszamy do udziału w konkursie.

 

KONKURS PLASTYCZNY

na „Najpiękniejszą Ozdobę Świąteczną,

którą można zawiesić na choince“

Drodzy Uczniowie!

Zapraszam do udziału w Konkursie Plastycznym  na „Najpiękniejszą ozdobę świąteczną, którą można zawiesić na choince“ ogłoszonym przez Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach.

Czytaj więcej
 

Celem konkursu jest :

–              zapoznanie i pogłębienie wiedzy związanej z tradycją bożonarodzeniową

–              prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej

–              rozwijanie talentu i zdolności manualnych

–              poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych, poszukiwanie nowych środków wyrazu

Konkurs adresowany jest do uczniów w następujących kategoriach:

Klasy I-VIII – (dzieci w wieku 5-14 lat)

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu ozdoby świątecznej, którą można zawiesić na choinkę.

Format pracy: dowolny

Technika: dowolna

Prace należy wykonać do 29 listopada 2022r.

Ogłoszenie wyników nastąpi po 1 grudnia (należy śledzić stronę internetową: www.gokklucze.pl)

Kartę zgłoszenia oraz prace należy składać do osoby odpowiedzialnej p. Adriany Nowakowskiej  klasy 4-8 (sala 111) lub u wychowawcy – klasy 1-3.

Kartę zgłoszenia w wersji papierowej może uczeń pobrać  od p. Adriany Nowakowskiej lub wydrukować ze strony internetowej.

Za udział w konkursie uczeń otrzymuje pochwałę i dodatkową ocenę z plastyki w klasach 4-8, z edukacji technicznej w klasach 1-3.

Zachęcam do udziału ?

Osoba odpowiedzialna: Adriana Nowakowska – wychowawca kl. 1b

 


VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS KALIGAFICZNY IM. JANUSZA KORZENIOWSKIEGO „Piórem i pazurem“

Zapraszamy do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie Kaligraficznym im. Janusza Korzeniowskiego “Piórem i Pazurem” dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych.

Chęć uczestnictwa w konkursie należy zgłosić do środy (23 listopada) do godziny 14.00 do pani Anny Konieczniak (e-mail: ania.konieczniak1@gmail.com)

Czytaj więcej
 

Terminy przeprowadzania poszczególnych etapów konkursu:

 • etap szkolny: grudzień-styczeń
 • etap wojewódzki: luty-marzec
 • etap ogólnopolski: 27 maja 2023r.

Uczestnicy będą oceniani w następujących kategoriach:

 • I kategoria – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,
 • II kategoria – uczniowie klas VII – VIII,
 • III kategoria – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Uczniowie przystępujący do konkursu muszą posiadać pisemne oświadczenie

(Załącznik nr 1) – zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w konkursie.

Proszę o zapoznanie się z regulaminem i załącznikami. Link do regulaminu https://tiny.pl/ww4kg

Zachęcam do udziału!

Anna Konieczniak – szkolny opiekun konkursu

 


KONKURS  LITERACKO-PLASTYCZNY

„Z  ORŁEM  BIAŁYM  PRZEZ STULECIA”

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w   konkursie literackim oraz plastycznym. Tematem konkursu jest plastyczna interpretacja wiersza Antoniego Kucharczyka „Orzeł Biały”. Praca konkursowa w dowolnej formie i technice powinna być wykonana samodzielnie przez uczestnika.

Czytaj więcej
 

Natomiast tematem konkursu literackiego jest Orzeł Biały nierozerwalnie związany z dziejami państwa polskiego, znak naszej dumy narodowej, symbol wolności i suwerenności. Formy w tej kategorii (do wyboru):

– opowiadanie o spotkaniu Orła Białego z wybitnym Polakiem, krzewicielem idei patriotycznych ,

– Nad nami w górze Biały Ptak… – krótka o godle gawęda (historia i legenda snuje się kolorową nicią).

W załączniku  znajduje się regulamin konkursu:

Regulamin konkursu „Z Orłem Białym 22/23”.

Zgoda i klauzula informacyjna konkursu wizerunek.

 

 


X Powiatowy Konkurs Czytelniczy „Mistrz pięknego czytania”

Zapraszamy uczniów klas VI-VIII do udziału w X edycji Powiatowego Konkursu Czytelniczego „Mistrz pięknego czytania” przeznaczonego dla uczniów klas VI- VIII szkół podstawowych z powiatu olkuskiego, organizowanego przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Olkuszu.

Czytaj więcej
 

 W konkursie może wziąć udział dowolna liczba uczniów.

Konkurs polega na nagraniu ucznia czytającego fragment (max. 3 min) prozatorskiego utworu Marii Konopnickiej.  Nagrania przeprowadza szkolny opiekun konkursu.

Termin nagrań: 26-27 października 2022r.

W załącznikach znajduje się regulamin konkursu, formularz zgody opiekunów oraz formularz zgłoszeniowy

REGULAMIN KONKURSU MISTRZ CZYTANIA 2022

Opiekun szkolny konkursu: Renata Zawisz, mail: renia.zawisz@gmail.com

 


„Leśne Inspiracje”

Format odbitki min.: A4 297*210

Plik cyfrowy na nośniku pendfrive lub płyta CD, format: jpg lub tif

Klasy: 1-8

Data zgłoszenia: do 25.10 2022

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie ogłasza XI edycję Małopolskiego Konkursu Fotograficznego „Leśne Inspiracje”.

Czytaj więcej
 

Tematem przewodnim tegorocznego fotografowania małopolskiej przyrody jest „Piękno lasu”

Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zainteresowania oraz szacunku dla przyrody, potrzeby jej ochrony, ukazanie bogactwa przyrodniczego Małopolski, a szczególnie lasów, uświadomienie i zrozumienie roli lasu w życiu każdego człowieka, a także edukacja z zakresu prowadzenia gospodarki leśnej, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Opiekun: Marta Sorbian

 


„Spotkania ze sztuką”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Warunki konkursu:

 • konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII z miejscowości poniżej 50 tys. mieszkańców ,
 • każdy z uczestników konkursu proszony jest o dostarczenie do szkolnego opiekuna konkursu – Pani Marii Dyduch, autorskiej pracy O FORMACIE A2 związanej z tematem konkursu. Praca musi zawierać niezbędne formularze i  zgody (załączniki do pobrania na stronie konkursu spotkaniazesztuka.pl/konkurs) ,
 • prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane uczestnikom,
 • eliminacje szkolne odbędą się 10 października 2022r.
 • zgłoszenie prac do fundacji PGE do 17 października 2022r.
 • Ocena prac: 18-28 października 2022r.
 • Publikacja wyników konkursu 31 październik 2022r.
 • Lekcje muzealne 14 listopada – 31 marca 2023r.

 REGULAMIN KONKURSU DOSTĘPNY NA STR INTERNETOWEJ KONKURSU:

Strona internetowa konkursu: www.spotkaniazesztuka.pl/konkurs

Opiekun: Maria Dyduch


 Moje Drzewo Genealogiczne

Cel konkursu:

Wzbudzanie zainteresowań historią własnej rodziny.

Zadanie konkursowe:

Zadaniem jest przedstawienie historii swojej rodziny w graficznej formie drzewa genealogicznego dowoloną metodą plastyczną (kredki, farby, wyklejanie, na papierze, na drewnie, dozwolone są również formy przestrzenne).

Czytaj więcej
 

Opracowane drzewo powinno zawierać minimum trzy pokolenia wstecz (w tym jako pierwsze pokolenie autora).

Format pracy: minimum A3.

Konkurs jest dla uczniów klas 4-8.

Termin: do 2 listopada 2022.

Ocena zadania:

 1. Walory graficzne: technika wykonania pracy, kompozycja, oryginalność pomysłu, przejrzystość prezentowanych treści, stopień trudności przedstawionego opracowania.
 2. Merytoryczność: liczba pokoleń, użycie w opisie drzewa odpowiednich znaków typowych dla genealogii, ilość zawartych informacji – nazwiska i imiona, daty i miejsca urodzenia, zgonu, ślubu.

Opiekun: Agata Janda, Marta Sorbian.

 


„Krakowska matematyka“

Celem konkursu jest popularyzacja matematyki, rozwijanie zainteresowań oraz możliwość
wykazania się umiejętnościami matematycznymi uczniów.

Konkurs jest dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych województwa małopolskiego.
Zadania konkursowe są dostosowane do poziomu wiekowego.

Czytaj więcej
 

Zakres wiedzy i umiejętności:

Etap szkolny klasa 5:
uczeń zna materiał z matematyki zrealizowany w klasach I – IV oraz
1) rozwiązuje zadania dotyczące osi liczbowej w zbiorze liczb naturalnych,
2) sprawnie wykonuje obliczenia w zbiorze liczb naturalnych, z uwzględnieniem
kolejności działań
3) odczytuje dane z tekstu źródłowego, tabeli, diagramu,
4) opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą wyrażenia arytmetycznego,
5) dostrzega prawidłowości, opisuje je i sprawdza na przykładach,
6) analizuje wyniki i ocenia ich sensowność,
7) wykonuje obliczenia dotyczące długości, wagi, czasu i pieniędzy,
8) rozwiązuje zadania logiczne,
9) oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów
10) oblicza kwadraty i sześciany liczb naturalnych,
11) wykonuje działania pisemne dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie przez
liczby jednocyfrowe
12) wykonuje dzielenie z resztą,
13) rozwiązuje zadania dotyczące koła i okręgu,
14) odczytuje dane z wykresu, planu, mapy,
15) rozpoznaje proste prostopadłe i proste równoległe,
16) rozpoznaje figury osiowo symetryczne i znajduje ich osie symetrii
17) odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim do 3000,
18) opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą wyrażenia arytmetycznego
z uwzględnieniem ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach i ułamków
dziesiętnych (dodawanie i odejmowanie),
19) zna rodzaje kątów i mierzy je,
20) oblicza obwody figur płaskich i pole prostokąta, jednostki pola,
21) rozwiązuje zadania dotyczące skali i planu,
22) zna i stosuje cechy podzielności przez 2, 3, 5, 9, 10, 100

Klasa: 6

uczeń zna materiał z matematyki zrealizowany w klasach I – V oraz

23) oblicza pola wielokątów,
24) oblicza objętość prostopadłościanu (na podstawie siatki),
25) wykonuje działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych (również łączne).

Opiekun: Marta Sorbian

 


X edycja Konkursu plastycznego „Jesień w lesie grzyby niesie“

Drodzy Uczniowie!

Zapraszam do udziału w X edycji Konkursu plastycznego „Jesień w lesie grzyby niesie“ organizowanego w ramach realizacji interwencji nieprogramowej „Profilaktyka zatruć grzybami“

Czytaj więcej
 

Cel główny konkursu: popularyzowanie wiedzy o grzybach i zasadach udanego grzybobrania.

Cele szczegółowe:

 • pogłębienie wiedzy na temat najbardziej popularnych gatunków grzybów występujących w lasach powiatu olkuskiego
 • wzrost poziomu wiedzy na temat zagrożeń zdrowia i życia po spożyciu grzybów niejadalnych/ trujących
 • uświadomienie znaczenia posiadania umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów jadalnych od niejadalnych i trujących.

Konkurs adresowany jest do uczniów klasy 1-3 szkół podstawowych z terenu powiatu olkuskiego

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej, której tematyka w sposób oczywisty musi nawiązywać do popularyzowania wiedzy o grzybach

Format pracy: dowolny

Technika: dowolna

Do prac konkursowych mogą zostać wykorzystane zdjęcia wykonane np. podczas rodzinnego grzybobrania.

Prace należy wykonać do 3 listopada 2022r.

Szczegółowy regulamin konkursu i wszelkie zgody znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce: KONKURSY  2022/23

Zgody  oraz prace należy składać do osoby odpowiedzialnej p. Agnieszki Szarek (sala 128) Można także zostawić podpisaną pracę u wychowawcy klasy 1-3

Zgody w wersji papierowej może uczeń pobrać  od p. Agnieszki Szarek, sala nr128

Za udział w konkursie uczeń otrzymuje pochwałę.

Zachęcam do udziału ?

Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Szarek – wychowawca kl. 2a

Pliki do pobrania:

Regulamin konkursu – X edycja

Załacznik nr 2 – zgoda przedstawiciela ustawowego

Załącznik nr 3 – zgoda na wykorzystanie wizerunku

 


I Powiatowy Turniej Frazeologiczny

Szanowni Państwo, w związku z pytaniami wyjaśniamy, że:

 • Zgłoszenia szkół do Turnieju należy dokonać pocztą elektroniczną na adres: spklucz@op.pl do 28 października 2022 r.
 • Z każdej szkoły w turnieju wiedzy może wziąć udział maksymalnie 4 reprezentantów w podziale na dwie kategorie (klasy 4-6 i klasy 7-8). Przesłanie zgłoszeń maks. dwóch reprezentantów w każdej kategorii do 7 listopada 2022 r.
 • Etap powiatowy odbędzie się 21 listopada 2022 r. o godz. 9.00 w auli Szkoły Podstawowej
  im. Jana Pawła II Kluczach
 • Wręczenie nagród za zajęcie I, II, III miejsca w każdej z kategorii odbędzie się
  14 grudnia 2022r.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych z powiatu olkuskiego do udziału w I Powiatowym Turnieju Frazeologicznym.

 Celem konkursu jest:

– podnoszenie kompetencji językowych z wykorzystaniem polskiej frazeologii,

Czytaj więcej
 

– propagowanie kultury języka polskiego,

– rozwijanie zainteresowań językiem polskim, w szczególności polską frazeologią,

– rozwijanie wyobraźni i kreatywności w malowaniu z wykorzystaniem związków frazeologicznych.

 Powiatowy TURNIEJ Frazeologiczny będzie miał formę:

– ilustracji wybranego przysłowia dla klas I-III;

– testu wiedzy dla klas IV-VI;

– testu wiedzy dla klas VII – VIII.

Turniej odbędzie się w trzech kategoriach:

– dla klas I-III – konkurs na Najlepszą Ilustrację Wybranego Przysłowia;

– dla klas IV-VI o tytuł MŁODSZEGO MISTRZA FRAZEOLOGII;

– dla klas VII-VIII o tytuł STARSZEGO MISTRZA FRAZEOLOGII.

Turniej objęty został Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Olkuskiego i Wójta Gminy Klucze.

Informacje o konkursie można uzyskać na naszej stronie internetowej:  www.sp-klucze.pl

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach, ul. Zawierciańska 30, 32-310 Klucze, tel: 326428519, e-mail: spklucz@op.pl

 

Plik do pobrania:

Regulamin I Powiatowego Turnieju Frazeologicznego

 


MATEMATYKA W OBIEKTYWIE

Konkurs fotograficzny MATEMATYKA W OBIEKTYWIE jest częścią międzynarodowego projektu naukowo-dydaktycznego MATHEMATICS IN FOCUS.

Czytaj więcej
 

Celem projektu jest budowanie wspólnej płaszczyzny pomiędzy matematyką a sztuką fotografii, wspomaganie edukacji matematycznej, myślenia matematycznego, popularyzowanie wiedzy i kultury matematycznej. Konkurs jest bezpłatny i powszechny. Uczestnicy wysyłają zdjęcia którym przypisują nazwy związane z matematyką. Idea konkursu opiera się na połączeniu obrazu z autorską informacją o niej. Nadanie nazwy (tytułu) zmienia kategorię pracy z fotografii, która przemawia wyłącznie obrazem na parę (zdjęcie, tekst), która nadaje pracy sens poznaczy. Aby wziąć udział w konkursie trzeba się zgłosić na www.mwo.usz.edu.pl, podać swoje konto e-mailowe, poczekać na link aktywacyjny. Następnie wypełnić zgłoszenie. Zdjęcia (max 6 szt.) proszę wysyłać wraz z tytułami i opisami poprzez formularz elektroniczny.

Ambasadorem konkursu w naszej szkole jest Pani Marta Sorbian – razie pytań służy pomocą – sala: 204.

 


X Ogólnopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”

Cele Konkursu

 1. Popularyzacja wiedzy na temat poprawnej polszczyzny oraz wiedzy z zakresu kultury i historii narodowej.
 2. Doskonalenie umiejętności poprawnej pisowni polskiej, z uwzględnieniem nazw własnych związanych z historią odzyskiwania niepodległości przez Polskę (1914/1918-1989).
 3. Kształtowanie postawy zaangażowania w pielęgnowanie narodowej tradycji i historii, w tym kultury języka polskiego.
 4. Rozwój zainteresowań humanistycznych i dociekliwości poznawczej: językowej i historycznej.

Czytaj więcej
 

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach:

 1. a) szkolnym – dyktando
 2. b) wojewódzkim – dyktando.

W etapie wojewódzkim może wziąć udział: co najwyżej po 70 uczestników z każdej kategorii, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w eliminacjach szkolnych, jednak nie mniej niż 75% punktów możliwych do uzyskania. Laureatami Konkursu zostaje maks. 20 uczestników z każdej kategorii wiekowej, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w każdym z województw, jednak nie mniej niż 85 %. Laureaci Konkursu – uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek: § 6.1 pkt. 5c w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym – mogą otrzymać 2 punkty.

Opiekun szkolny konkursu: Iwona Boruń iwonaborun@interia.pl

 


„Z poprawną polszczyzną na co dzień” oraz ” Z ortografią na co dzień”

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskich Konkursach Polonistycznych:

Zapisy trwają do dnia 1 października u wychowawców klas 1-3 i u polonistów klas 4-8.

Czytaj więcej
 

 • Przebieg XXI KONKURSU POLONISTYCZNEGO „Z poprawną polszczyzną na co dzień”

I etap dnia 19.10.22 r. testowe pytania, jedna prawidłowa odpowiedź

Finał ogólnopolski: kwiecień 2023

 • Przebieg IX KONKURSU POLONISTYCZNEGO „Z ortografią na co dzień”

I etap dnia 20.10.22 r. testy, jedna prawidłowa odpowiedź

Finał ogólnopolski:  kwiecień 2023

Lista zakwalifikowanych do finału ogólnopolskich konkursów – 19 grudnia 2022r

Finały Ogólnopolskie w/w konkursów:  kwiecień 2023.

Koszt jednego konkursu 10 zł

Zakres wymaganego materiału i inne informacje znajdują się na stronie

www.poprawnapolszczyzna.pl w zakładce „Regulamin”.

Opiekun szkolny konkursu:

Agnieszka Szarek agnieszkaszarek7@poczta.fm,

Anna Barczyk,

Iwona Boruń

 


Konkurs Plastyczny!

Zapraszam do wzięcia udziału w Konkursie Plastycznym dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Klucze – „Ja też chronię środowisko“, realizowanego w ramach zadania – „Gmina Klucze dba o dobry klimat“

Celem konkursu jest kształtowanie odpowiednich postaw, zachowań i działań proekologicznych związanych z ochroną środowiska wśród najmłodszej części społeczeństwa.

Czytaj więcej
 

Konkurs polega na zaprojektowaniu i wykonaniu plakatu, który przedstawia sposób dbania o Naszą wspólną planetę.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:

 • uczniowie klas I – III
 • uczniowie klas IV – VIII

Praca powinna być wykonana w formacie A3, wybranymi przez siebie technikami plastycznymi ( rysowanie, malowanie, wydzieranie, kolaż).

Wartość pracy podniosą hasła i slogany umieszczone na plakacie, oddające przesłanie/temat pracy.

Prace należy przekazać, do dnia 4 października 2022r. Pani Martynie Smaruj (sala 224), tutaj też otrzymacie karty zgłoszeniowe do konkursu.

 


Małopolski Konkurs Historyczny

W roku szkolnym 2022/2023 Małopolski Kurator Oświaty organizuje dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa małopolskiego Małopolski Konkurs Historyczny.

Temat konkursu tegorocznego:

„Od unii z Węgrami do unii realnej z Litwą. Proces powstawania wielonarodowej Rzeczypospolitej.”

Czytaj więcej
 

Celem konkursu jest:

 • popularyzacja wiedzy historycznej wśród uczniów i zachęcanie ich do samodzielnego jej zdobywania;
 • rozwijanie myślenia krytycznego i wyobraźni historycznej, umiejętności analizowania i posługiwania się informacjami zawartymi w literaturze przedmiotu oraz pochodzącymi bezpośrednio ze źródeł historycznych;
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą historyczną dla lepszego rozumienia problemów współczesnego świata;
 • kształtowanie i pogłębianie postaw patriotycznych oraz szacunku dla polskiego dziedzictwa narodowego;
 • kształtowanie szacunku do Państwa Polskiego, a także dla kultur innych narodów oraz mniejszości narodowych i religijnych;
 • kształtowanie tożsamości lokalnej poprzez zrozumienie znaczenia Krakowa

i regionu Małopolski dla dziejów ogólnonarodowych;

 • promowanie uczniów szczególnie zainteresowanych historią.

Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności uczestników w kolejnych etapach konkursu:

Etap szkolny

Obowiązuje cały zakres wiedzy i umiejętności określony w podstawie programowej dla szkoły podstawowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356 ze zm.) w zakresie przedmiotu historia (klasy IV–VIII) obejmujący całą podstawę programową (Od starożytności do współczesności), ze szczególnym uwzględnieniem okresu panowania dynastii Andegawenów i Jagiellonów do momentu zawarcia unii lubelskiej (1370-1569).

Termin etapu szkolnego: 12 października 2022

Nauczyciel opiekun: Agata Janda

 


„Z polszczyzną za pan brat”

I edycja Powiatowego Konkursu Literackiego „Z polszczyzną za pan brat”  O Srebrne Pióro Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz. Konkurs odbędzie się 29 września 2022 r. w Czytelni olkuskiej Biblioteki.

Organizator: Pan Roman Piaśnik – Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu

Czytaj więcej
 

 Celem Konkursu jest:

 • Popularyzacja języka polskiego jako części dziedzictwa kulturowego.
 • Rozbudzanie zainteresowań kulturą języka ojczystego.
 • Rozwijanie postawy dbałości o piękno i poprawność języka polskiego.
 • Poszerzanie i pogłębianie świadomości językowej uczniów.
 • Doskonalenie praktycznych umiejętności językowych.
 • Kształtowanie umiejętności zastosowania w praktyce posiadanej wiedzy.
 • Wyrabianie właściwego stosunku do mowy ojczystej, korzystanie z jej zasobów i bogactwa.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI i VII ze szkół podstawowych
z powiatu olkuskiego. W konkursie może wziąć udział maksymalnie
2 uczniów z każdej szkoły, dlatego też odbędzie się etap szkolny dla zainteresowanych uczniów. Termin szkolnego etapu zostanie podany przez nauczycieli języka polskiego.

 Szkolny opiekun konkursu: mgr Celina Adamek


Gra Miejska z okazji Dnia Języków Obcych

 

Organizator: Zespół Szkół Nr.1 w Olkuszu

Data zgłoszenia:  20 września 2022

Data konkursu: 26 września 2022, godz. 9:30

Odbiorcy: Uczniowie klas VIII, grupa 5-osobowa

Szkolny opiekun konkursu: Danuta Majcherkiewicz


„Rodzinne wędrówki“

Drodzy uczniowie! Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży. Tematem przewodnim konkursu są „Rodzinne wędrówki“. Zadanie konkursowe polega na przeniesieniu na papier krajobrazu, który zapamiętaliście z rodzinnych wypraw. Mogą to być góry, rzeki, jeziora, morze – widok, który uważacie za niepowtarzalny.

Czytaj więcej
 

Pracę należy wykonać na papierze w formacie A3 (brystol lub blok techniczny) w technice rysunkowej, malarskiej lub graficznej  w formie płaskiej, z wyłączeniem kruchych elementów sypkich i plasteliny.

Pracę należy podpisać wg. wzoru: imię i nazwisko autora, klasa, telefon kontaktowy, adres e-mail, tytuł i krótki opis pracy (technika wykonania, koncepcja), nazwa szkoły.

Prace należy przekazać do p. Sylwii Pilarczyk do 19.09.2022r. (sala 111)