KONKURSY 2022/2023

KONKURSY

Rok szkolny 2022/2023


KONKURS PLASTYCZNY

Drodzy Uczniowie!

Zapraszam do udziału w Konkursie Plastycznym  „Kto tu rządzi? Praca sołtysa i rady sołeckiej w naszej wsi“ ogłoszonym przez Szkołę Podstawową im. Św. Kazimierza Jagiellończyka w Bańskiej Niżnej.

Czytaj więcej
 

Celem konkursu jest :

 • zainteresowanie dzieci praca samorządu w ich miejscu zamieszkania
 • budzenie szacunku dla pracy sołtysa
 • propagowanie dokonań sołtysów – społeczników
 • rozwijanie u dzieci wrażliwości estetycznej i umiejętności plastycznych

Konkurs adresowany jest do uczniów w następujących kategoriach:

Kat. II – kl. I-III

Kat. III – kl. IV-V

Kat. IV – kl.VI-VIII

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej.

Format pracy: A4

Technika: dowolna (uwaga organizatora: „prosimy nie przysyłać prac wykonanych z produktów spożywczych, np. ryż , kasza, itp.,prac ze styropianu, wykonanych na szkle, a także prac przestrzennych, np. Modeli, albumów, rzeźb, makiet, prosimy nie oprawiać prac w jakiekolwiek ramy, wszystkie prace powinny być zabezpieczone foliowymi koszulkami“

Prace należy wykonać do 16 lutego 2023r.

Ogłoszenie wyników nastąpi po 1 marca (należy śledzić stronę internetową: www.spbn.szaflary.pl)

Kartę zgłoszenia oraz prace należy składać do osób odpowiedzialnych p. Sylwii Pilarczyk lub p.Adriany Nowakowskiej (sala 111)

Kartę zgłoszenia w wersji papierowej może uczeń pobrać  od p. Sylwii Pilarczyk lub Adriany Nowakowskiej (sala 111)

Za udział w konkursie uczeń otrzymuje pochwałę i dodatkową ocenę z plastyki.

Zachęcam do udziału 😊

Osoby odpowiedzialne: p. Sylwia Pilarczyk i p. Adriana Nowakowska

 

„Matematyka jest wszędzie”

Temat roku: – „Matematyka w historii, historia w matematyce”

Zachęcamy do konkursu. Wystarczy wymyślić fajny temat, zrobić prezentację lub nagrać film i gotowe 😉

W tamtym roku nasza uczennica zdobyła I miejsce w konkursie! Są atrakcyjne nagrody!

Czytaj więcej
 

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie i przedstawienie prezentacji przedstawiającej Temat Roku: „Matematyka w historii, historia w matematyce“. np.:

― opis matematyczny wydarzenia historycznego

― historię rozwoju pojęcia matematycznego

― postać matematyka i jego osiągnięcia ― itp.

w dowolnej formie (np. referat, pokaz zdjęć, prezentacja multimedialna, film, scenka, pokaz modelu itp.).

Kategoria:

 1. Klasy: 4-6
 2. Klasy: 7-8

Prezentacja odbywać się będzie w ośrodku RODN „WOM” (Bielsko–Biała ul. Legionów 25) lub on-line w czasie rzeczywistym podczas trwania pokazów konkursowych.

Oceny prac konkursowych dokonuje komisja konkursowa powołana przez organizatorów.

W ocenie prac uwzględniane będą następujące kryteria:

– zgodność prezentacji z tematem roku Konkursu,

– innowacyjność, oryginalność, samodzielność pracy,

– atrakcyjność treści,

– sposób prezentowania.

Chętne osoby proszę o dostarczenie zgód do dnia: 27.01.2023r. do pani Marty Sorbian – sala 204

Zapraszam na stronę internetową konkursu: https://matsp.wombb.edu.pl/matematyka-jest-wszedzie

Opiekunowie konkursu:

Agata Janda, Marta Sorbian

 

Powiatowy Konkurs Czytelniczy

„Śladami bohaterów literackich”

Zapraszamy uczniów klas VII i VIII do udziału w XXII edycji Powiatowego Konkursu Czytelniczego „Śladami bohaterów literackich” organizowanej przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Krakowie Filia w Olkuszu oraz naszą szkołę.

Czytaj więcej
 

Zadaniem uczestników będzie rozwiązanie testu ze znajomości podanej literatury.

Do etapu szkolnego: Ch. Dickens „Opowieść wigilijna“, E. Nowak „Bransoletka“, J.R.R. Tolkien „Hobbit, czyli tam i z powrotem“

Do etapu powiatowego: wszystkie wymienione i dodatkowo A. Bradley „Zatrute ciasteczko“

Etap szkolny zostanie przeprowadzony na terenie szkół 17 marca 2023r. (na podstawie pytań opracowanych przez organizatorów i dostarczonych do szkół)

Do drugiego etapu przechodzą najwyżej dwie osoby z każdej szkoły. Karty zgłoszenia uczestników należy dostarczyć do 31 marca 2023r. do Biblioteki Pedagogicznej

Etap międzyszkolny odbędzie się w Bibliotece Pedagogicznej w Olkuszu ul. Króla Kazimierza Wielkiego 43 w dniu 21 kwietnia 2023r. o godz. 9:00.

W załącznikach znajduje się regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy

Regulamin konkursu.

Karta zgłoszenia.

Opiekun szkolny konkursu: Renata Zawisz, renia.zawisz@gmail.com

 

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur“

Zapraszamy uczniów klas II – VIII do udziału w XXXII edycji konkursu Kangur, który odbędzie się 16.03.2023 r..

Opłatę za konkurs, która wynosi 14 zł, należy wpłacić do dnia 25.01.2023 r.. Chętnych uczniów do udziału w konkursie z klas II – III prosimy o zgłaszanie się do wychowawców, natomiast uczniowie klas IV – VIII zgłaszają chęć uczestnictwa w konkursie do nauczycieli matematyki. Każdy uczestnik otrzymuje mały upominek.

Regulamin konkursu – Link

Data zgłoszenia: 31.01.2023 r.

Data konkursu: 16.03.2023r.

Opiekun konkursu: Anna Rybak


My Town“

Drodzy uczniowie! Zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Konkursie Językowo – Plastycznym dla dzieci i młodzieży My Town. Tematem przewodnim konkursu jest prezentacja swojego miasta w formie pisemnej (w języku angielskim) i graficznej. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu minimum 6 stron A4 dotyczących walorów, ciekawostek, tajemnic naszej miejscowości.

Czytaj więcej
 

WAŻNE INFORMACJE:

 • Praca musi mieć format A4 i zawiera minimum 6 stron
 • Praca musi być napisana w języku angielskim
 • Szata graficzna pracy ma postać dowolnej techniki malarskiej (gwasz, akryl, akwarela, pastel suchy i olejny, ołówek, tusz, itp.)
 • Wykluczony jest kolaż i inne techniki wycinankowe, takie jak naklejanie czy wydzieranki
 • Bardzo ważne są: estestyczne wykonanie pracy i poprawność językowa

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem

Prace należy przekazać do p. Sylwii Pilarczyk do 23.01.2023r. (sala 111)

Szkolni opiekunowie konkursu: p. Sylwia Pilarczyk, p. Mariola Wrońska.

Zapraszamy do kontaktu. Chętnie udzielimy wszelkich rad i wskazówek.

 

VI Powiatowy Muzyczno – Recytatorski

Turniej Językowy „Lingwistyczna Wieża Babel”

Cele konkursu: Rozwijanie zainteresowań i zdolności językowych uczniów szkół podstawowych.

Zasady przeprowadzania konkursu:

 1. Konkurs odbędzie się w Zespole Szkół Nr 4 w Olkuszu
 2. Konkurs ma formę występu artystycznego w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim lub francuskim.
 3. Konkurs składa się z 2 niezależnych od siebie części:
  Czytaj więcej
   

– jedna część to recytacja przygotowanej poezji lub fragmentu prozy w wybranym języku obcym (max. 5 minut)

– druga część to wykonanie utworu muzycznego w wybranym języku obcym (max. 10 minut)

 1. Akceptowane są tylko występy solowe.
 2. Uczniowie danej szkoły mogą wybrać rywalizację w obu formach we wszystkich językach, jednak ten sam uczeń nie może prezentować utworów w różnych językach.
 3. Szkoły biorące udział w konkursie mogą zgłosić po jednej osobie prezentującej utwór w każdym języku obcym. Z jednej szkoły może być zgłoszonych max. 8 osób – po jednej do każdej formy artystycznej w każdym języku.
 4. Ocenie podlegać będą:

– poprawność i płynność językowa

– trudność i dobór repertuaru/tekstu

– wrażenia artystyczne

 1. Do dnia 20. stycznia należy dostarczyć plik z podkładem muzycznym w formacie mp3.
  Data zgłoszenia Data konkursu Odbiorcy
  20. styczeń 2023 25. styczeń 2023 Uczniowie klas VI, VII, VIII

Opiekun konkursu: Paweł Feledyk, feledyk@gmail.com