Harmonogram spotkań z rodzicami 2023/24

Zaplanowane zebrania z rodzicami:

  • ze względu na pandemię terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023 będą podawane na bieżąco 
  • rodzice będą informowani o zebraniu wiadomością przez dziennik elektroniczny.