Nauczyciele

GRONO PEDAGOGICZNE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Dyrektor szkoły

 • mgr Marta Dziura – marta.dziura@sp-klucze.pl

Wicedyrektor szkoły

 • mgr Anna Konieczniak – anna.konieczniak@sp-klucze.pl

Edukacja wczesnoszkolna

 • mgr Ilona Antos – ilona.antos@sp-klucze.pl
 • mgr Anna Góźdź – anna.gozdz@sp-klucze.pl
 • mgr Adriana Nowakowska – adriana.nowakowska@sp-klucze.pl
 • mgr Sylwia Pilarczyk – sylwia.pilarczyk@sp-klucze.pl
 • mgr Marzena Pilch-Kocjan – marzena.pilchkocjan@sp-klucze.pl
 • mgr Agnieszka Szarek – agnieszka.szarek@sp-klucze.pl
 • mgr Anna Ziaja – anna.ziaja@sp-klucze.pl

Język polski

 • mgr Anna Barczyk – anna.barczyk@sp-klucze.pl
 • mgr Iwona Boruń – iwona.borun@sp-klucze.pl
 • mgr Magdalena Jurczyk – magdalena.jurczyk@sp-klucze.pl
 • mgr Anna Konieczniak – anna.konieczniak@sp-klucze.pl

Język angielski

 • mgr Marta Dziura – marta.dziura@sp-klucze.pl
 • mgr Paweł Feledyk – pawel.feledyk@sp-klucze.pl
 • mgr Danuta Majcherkiewicz – danuta.majcherkiewicz@sp-klucze.pl
 • mgr Aneta Miszczyńska – aneta.miszczynska@sp-klucze.pl
 • mgr Mariola Wrońska – mariola.wronska@sp-klucze.pl

Język niemiecki

 • mgr Paweł Feledyk – pawel.feledyk@sp-klucze.pl
 • mgr Mariola Wrońska – mariola.wronska@sp-klucze.pl

Język rosyjski

 • mgr Marta Dziura – marta.dziura@sp-klucze.pl

Matematyka

 • mgr Anna Krawiec – anna.krawiec@sp-klucze.pl
 • mgr Anna Rybak – anna.rybak@sp-klucze.pl
 • mgr Marta Sorbian – marta.sorbian@sp-klucze.pl

Historia

 • mgr Agata Janda – agata.janda@sp-klucze.pl
 • mgr Marta Myszewska – marta.myszewska@sp-klucze.pl

WOS

 • mgr Agata Janda – agata.janda@sp-klucze.pl
 • mgr Marta Myszewska – marta.myszewska@sp-klucze.pl

Przyroda

 • mgr Monika Madajewska-Pandel –  monika.madajewskapandel@sp-klucze.pl

Biologia

 • dr Joanna Bokalska-Rajba – joanna.bokalskarajba@sp-klucze.pl

Chemia

 • mgr Anna Krawiec – anna.krawiec@sp-klucze.pl

Fizyka

 • mgr Anna Krawiec – anna.krawiec@sp-klucze.pl

Geografia

 • mgr Monika Madajewska-Pandel – monika.madajewskapandel@sp-klucze.pl

Zajęcia komputerowe/Informatyka

 • mgr Anna Rybak – anna.rybak@sp-klucze.pl
 • mgr Mariola Wrońska – mariola.wronska@sp-klucze.pl
 • mgr Anna Ziaja – anna.ziaja@sp-klucze.pl
 • mgr Anna Góźdź – anna.gozdz@sp-klucze.pl

Plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne

 • mgr Martyna Smaruj – martyna.smaruj@sp-klucze.pl

Zajęcia techniczne

 • mgr Anna Rybak – anna.rybak@sp-klucze.pl
 • mgr Mariola Wrońska – mariola.wronska@sp-klucze.pl

Wychowanie fizyczne

 • mgr Grzegorz Kaliś – grzegorz.kalis@sp-klucze.pl
 • mgr Paweł Krawczyk – pawel.krawczyk@sp-klucze.pl
 • mgr Grzegorz Ładoń – grzegorz.ladon@sp-klucze.pl
 • mgr Hubert Poczęsny – hubert.poczesny@sp-klucze.pl

Religia

 • mgr Magdalena Nowak  – magdalena.nowak@sp-klucze.pl
 • mgr Katarzyna Szeląg – katarzyna.szelag@sp-klucze.pl

Wychowanie do życia w rodzinie – WDŻ

 • dr Joanna Bokalska-Rajba – joanna.bokalskarajba@sp-klucze.pl

Edukacja dla bezpieczeństwa

 • mgr Anna Krawiec – anna.krawiec@sp-klucze.pl

Wychowawcy świetlic

 • mgr Monika Madajewska-Pandel –  monika.madajewskapandel@sp-klucze.pl
 • mgr Hubert Poczęsny – hubert.poczesny@sp-klucze.pl
 • mgr Dariusz Zub – dariusz.zub@sp-klucze.pl

Oraz

 • mgr Maria Dyduch – pedagog szkolny – maria.dyduch@sp-klucze.pl
 • mgr Renata Zawisz – nauczyciel bibliotekarz – renata.zawisz@sp-klucze.pl
 • mgr Agnieszka Szarek – oligofrenopedagog – agnieszka.szarek@sp-klucze.pl
 • mgr Sylwia Pilarczyk – sylwia.pilarczyk@sp-klucze.pl
 • mgr Kinga Sierka – kinga.sierka@sp-klucze.pl
 • mgr Wioletta Pacia -psycholog – wioletta.pacia@sp-klucze.pl
 • mgr Kamila Przybylska – zajęcia rewalidacyjne – kamila.przybylska@sp-klucze.pl

 

nauczyciele

 
Funkcję wychowawcy pełnią:

Przydział wychowawców i sal lekcyjnych

1a – mgr Anna Ziaja – sala 110

1b – mgr Marzena Pilch-Kocjan – sala 129

2a – mgr Anna Góźdź – sala 112

2b – mgr Adriana Nowakowska – sala 111

3a – mgr Agnieszka Szarek – sala 128

3b – mgr Ilona Antos – sala 127

4a – mgr Anna Barczyk – sala 220

4b – dr Joanna Bokalska – Rajba –  sala 229

5a – mgr Paweł Feledyk – sala 214

5b – mgr Mariola Wrońska – sala 207

5c – mgr Anna Rybak – sala 152

6a – mgr Monika Madajewska-Pandel – sala 154

6b – mgr Marta Sorbian – sala 204

6c – mgr Agata Janda – sala 221

7a – mgr Aneta Miszczyńska – sala 215

7b – mgr Anna Krawiec – sala 223

8 – mgr Iwona Boruń – sala 203

Dyżury nauczycieli: