Nauczyciele

GRONO PEDAGOGICZNE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Dyrektor szkoły

 • mgr Marta Dziura – martadziura111@gmail.com

Wicedyrektor szkoły

 • mgr Anna Konieczniak – ania.konieczniak1@gmail.com

Edukacja wczesnoszkolna

 • mgr Ilona Antos – antosilona2@gmail.com
 • mgr Anna Góźdź – anna.gozdz100@gmail.com
 • mgr Adriana Nowakowska – adriana.nowakowska78@gmail.com
 • mgr Sylwia Pilarczyk – pilarczyk.sylwia.sp@gmail.com
 • mgr Marzena Pilch-Kocjan – m.pilchkocjan@gmail.com
 • mgr Agnieszka Szarek – agnieszka7szarek@gmail.com
 • mgr Anna Ziaja – ziajaanna48@gmail.com

Język polski

 • mgr Anna Barczyk – ania.barczyk267@gmail.com
 • mgr Iwona Boruń – iwonaborunxx@gmail.com
 • mgr Magdalena Jurczyk – magdalena.jurczyk@poczta.fm
 • mgr Anna Konieczniak – ania.konieczniak1@gmail.com

Język angielski

 • mgr Marta Dziura – martadziura111@gmail.com
 • mgr Paweł Feledyk – feledyk@gmail.com
 • mgr Danuta Majcherkiewicz – kasiamajcherkiewicz@gmail.com
 • mgr Aneta Miszczyńska – miszaneta@gmail.com
 • mgr Mariola Wrońska – mariola.wronska@interia.pl

Język niemiecki

 • mgr Paweł Feledyk – feledyk@gmail.com
 • mgr Mariola Wrońska – mariola.wronska@interia.pl

Język rosyjski

 • mgr Marta Dziura – martadziura111@gmail.com

Matematyka

 • mgr Anna Krawiec – annakrawiec.spklucze@gmail.com
 • mgr Anna Rybak – anna.rybak.sp@gmail.com
 • mgr Marta Sorbian – martasorbian@gmail.com

Historia

 • mgr Agata Janda – agatabanach4@gmail.com
 • mgr Marta Myszewska – myszewskama@gmail.com

WOS

 • mgr Agata Janda – agatabanach4@gmail.com
 • mgr Marta Myszewska – myszewskama@gmail.com

Przyroda

 • mgr Monika Madajewska-Pandel –  monikamadajewskapandel@gmail.com

Biologia

 • dr Joanna Bokalska-Rajba – joanna.bokalska@gmail.com

Chemia

 • mgr Anna Krawiec – annakrawiec.spklucze@gmail.com

Fizyka

 • mgr Anna Krawiec – annakrawiec.spklucze@gmail.com

Geografia

 • mgr Monika Madajewska-Pandel – monikamadajewskapandel@gmail.com

Zajęcia komputerowe/Informatyka

 • mgr Anna Rybak – anna.rybak.sp@gmail.com
 • mgr Mariola Wrońska – mariola.wronska@interia.pl
 • mgr Anna Ziaja – ziajaanna48@gmail.com
 • mgr Anna Góźdź – anna.gozdz100@gmail.com

Plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne

 • mgr Martyna Smaruj – martynasmaruj1@gmail.com

Zajęcia techniczne

 • mgr Anna Rybak – anna.rybak.sp@gmail.com
 • mgr Mariola Wrońska – mariola.wronska@interia.pl

Wychowanie fizyczne

 • mgr Grzegorz Kaliś – kalisgrzegorz@gmail.com
 • mgr Paweł Krawczyk – p.krawczyk1972@gmail.com
 • mgr Grzegorz Ładoń – grzegorzladon079@gmail.com
 • mgr Hubert Poczęsny – hubertpoczesny77@gmail.com

Religia

 • mgr Magdalena Nowak – nowakmagdalena765@gmail.com
 • mgr Katarzyna Szeląg – katarzynaszelag200@gmail.com
 • mgr Irena Podlasin

Wychowanie do życia w rodzinie – WDŻ

 • dr Joanna Bokalska-Rajba – joanna.bokalska@gmail.com

Edukacja dla bezpieczeństwa

 • mgr Anna Krawiec – annakrawiec.spklucze@gmail.com

Wychowawcy świetlic

 • mgr Monika Madajewska-Pandel –  monikamadajewskapandel@gmail.com
 • mgr Hubert Poczęsny – hubertpoczesny77@gmail.com
 • mgr Dariusz Zub – dariusz.zub.spklucze@gmail.com

Oraz

 • mgr Maria Dyduch – pedagog szkolny – md.mariadyduch@gmail.com
 • mgr Renata Zawisz – nauczyciel bibliotekarz – renia.zawisz@gmail.com
 • mgr Agnieszka Szarek – oligofrenopedagog – agnieszka7szarek@gmail.com
 • mgr Sylwia Pilarczyk – pilarczyk.sylwia.sp@gmail.com
 • mgr Kinga Sierka
 • mgr Wioletta Pacia -paycholog

 

nauczyciele

 
Funkcję wychowawcy pełnią:

Przydział wychowawców i sal lekcyjnych

1a – mgr Anna Ziaja – sala 110

1b – mgr Marzena Pilch-Kocjan – sala 129

2a – mgr Anna Góźdź – sala 112

2b – mgr Adriana Nowakowska – sala 111

3a – mgr Agnieszka Szarek – sala 128

3b – mgr Ilona Antos – sala 127

4a – mgr Anna Barczyk – sala 220

4b – dr Joanna Bokalska – Rajba –  sala 229

5a – mgr Paweł Feledyk – sala 214

5b – mgr Mariola Wrońska – sala 207

5c – mgr Anna Rybak – sala 152

6a – mgr Monika Madajewska-Pandel – sala 154

6b – mgr Marta Sorbian – sala 204

6c – mgr Agata Janda – sala 221

7a – mgr Aneta Miszczyńska – sala 215

7b – mgr Anna Krawiec – sala 223

8 – mgr Iwona Boruń – sala 203

Dyżury nauczycieli: