Wymagania edukacyjne

WYMAGANIA EDUKACYJNE

PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA

Klasy I – III

Klasy IV – VIII

JĘZYK POLSKI

MATEMATYKA

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK ROSYJSKI

JĘZYK NIEMIECKI

HISTORIA

PRZYRODA

BIOLOGIA

GEOGRAFIA

FIZYKA

CHEMIA

WOS

EDB

INFORMATYKA

MUZYKA

PLASTYKA

TECHNIKA

RELIGIA

WYCHOWANIE – FIZYCZNE