Godziny lekcyjne i przerwy

Godziny lekcyjne i przerwy

LEKCJE                                    PRZERWY

1. 8.00 – 8.45                          1. 8.45 – 8.50

2. 8.50 – 9.35                          2. 9.35 – 9.45

3. 9.45 – 10.30                        3. 10.30 – 10.40

4. 10.40 – 11.25                      4. 11.25 – 11.40

5. 11.40 – 12.25                       5. 12.25 – 12.40

6. 12.40 – 13.25                      6. 13.25 – 13.30

7. 13.30 – 14.15                       7. 14.15 – 14.20

8. 14.20 – 15.05                      8. 15.05 – 15.10

9. 15.10 – 15.55